de febrer 12, 2017

Inauguració Expo del Carnaval

Ahir dissabte 11 de febrer vam inaugurar la exposició "Més de cent anys del nostre Carnaval", que restarà oberta fins al 5 de març. L'acte comtà amb les paraules de Joan Ignasi Gómez (periodista i membre de la Penya Jove) i la presència de la regidora Ariadna Llorens.
Com és habitual, per recordar l'acte, la Penya ha editat un punt de llibre (el num. 32 de la col·lecció) i un tríptic.
Ayer sabado 11 de febrero inauguramos la exposición "Más de cien años de nuestro Carnaval", que estará abierta hasta el 5 de marzo. El acto contó con las palabras de Joan Ignasi Gómez (periodista y miembro de la Penya Jove) y la presència de la regidora Ariadna Llorens.
Como es habitual, para recordar el acto, la Penya ha editado un punto de lectura (el nº 32 de la colección) y un trìptico.

Yesterday, Saturday February 11th, we inaugurated the exhibition "More than one hundred years of our Carnival", which will be open until March 5th. The event had the words of Joan Ignasi Gómez (journalist and member of the Penya Jove) and the presence of the Townhall councilor Ariadna Llorens. As usual, to remember the event, the Penya has edited a bookmark (no. 32 of the collection) and a triptych.