de febrer 03, 2017

Més de cent anys de Carnaval

Un any més arriba la festa del Carnaval a la ciutat i un any més volem que el col·leccionisme sigui també protagonista en aquests dies. Per aquest motiu la Penya Filatèlica inaugurarà el proper dissabte dia 11 de febrer, a les set de la tarda, una nova exposició documental i gràfica amb el títol “Mes de cent anys de Carnaval”. Serà l’oportunitat de poder veure, gràcies a la col·laboració de diferents socis de l’entitat que ens presentaran una part de les seves col·leccions, els diferents objectes de col·lecció (programes, sermons, llibres i altres) relacionats amb el nostre Carnaval des de el 1901 fins al present.
Per fer la presentació comptarem amb el senyor Joan Ignasi Gómez Barrera, periodista i membre de la Secció Jove de la nostra Societat que amb tota seguretat ens podrà donar una bona perspectiva del nostre Carnaval. També esperem tenir representació Municipal en aquest acte al que em convidat la Regidora de Cultura.
En motiu d’aquesta exposició editarem un tríptic informatiu i un punt de llibre que serà el núm. 32 de la nostra col·lecció.
L’exposició es podrà visitar lliurament fins el dia 5 de març en el horari habitual de la Societat, feiners i dissabtes de 6 a 8,30 hores de la tarda i diumenges al matí d’11 a 14 hores.Un año más llega la fiesta del Carnaval a la ciudad y un año más queremos que el coleccionismo sea el protagonista estos días. Por este motivo, la Penya Filatèlica inaugurara el próximo sábado día 11 de febrero, a las siete de la tarde, una nueva exposición documental i grafica con el título “Más de cien años de Carnaval”. Sera la oportunidad de ver, gracias a la colaboración de diferentes socios de la entidad que nos presentaran parte de sus colecciones, los diferentes objetos de colección (programas, sermones, libros y otros) relacionados con nuestro carnaval desde 1901 hasta el presente.
Para la presentación contaremos con el señor Joan Ignasi Gómez Barrera, periodista y miembro de la Sección Joven de nuestra sociedad que con toda seguridad nos podrá dar una buena perspectiva de nuestro Carnaval. También esperamos contar con representación municipal en este acto, al que hemos invitado a la Regidora de Cultura.
Con motivo de esta exposición editaremos un tríptico informativo y un punto de lectura que será el nº 32 de nuestra colección.
La exposición se podrá visitar libremente hasta el 5 de marzo en el horario habitual de la sociedad, laborables y sábados tardes de 6 a 8.30 horas, y domingos mañanas de 11 a 14 horas.


One more year the Carnival festivities arrive to the city and one more year we want collecting to be the protagonist these days. For this reason, the Penya Filatèlica will inaugurate next Saturday, February 11th, at seven in the afternoon, a new documentary exhibition with the title "More than one hundred years of Carnival". It will be the opportunity to see, thanks to the collaboration of different partners of the entity that presented us with part of their collections, the different objects of collection (programs, sermons, books and others) related to our Carnival from 1901 to the present.
For the presentation we will have Mr. Joan Ignasi Gómez Barrera, journalist and member of the Young Section of our society that will surely give us a good perspective of our Carnival. We also hope to have municipal representation in this event, to which we have invited the Culture Councilor.
On the occasion of this exhibition we will publish an informative triptych and a bookmark that will be the number 32 of our collection.
The exhibition can be visited freely until March 5th at the usual time of the society offices, weekdays and Saturdays evenings from 6 to 8.30 hours, and Sunday mornings from 11 to 14 hours.