d’abril 11, 2015

Centenari d’Albert Virella i Bloda

Albert Virella i Bloda va néixer a Vilanova el 21 de novembre de 1915, i per tant aquest any es compleix el centenari del seu naixement. La nostra Societat, com ja és tradicional, no vol deixar de recordar aquest esdeveniment i per fer-ho ha previst dues activitats dintre de l’àmbit del col·leccionisme.

La primera és una exposició en la que podem veure una mostra de la seva extensa producció bibliogràfica i documental que, encara que coneguda, creiem pot fer tornar a descobrir el personatge, sobretot en la seva faceta d’estudiós local
Al llarg de molts anys, Virella es va dedicar a l’estudi del passat de la nostra ciutat per afecció. La seva contribució al coneixement de la historia de Vilanova ha estat notable reprenent uns estudis històrics que feia temps havien estat abandonats, ja que les històries de Vilanova publicades del pare Garí i per Josep Coroleu tenien més de cent anys.
L’exposició serà inaugurada el dissabte dia 25 d’abril a les set de la tarda i ens acompanyaran: Albert Tubau Garcia (historiador local) que  ens donarà la seva visió del personatge, i Marijó Riba (regidora de cultura). En el mateix acte presentarem l’edició d’un segell personalitzat que hem demanat a correus i que integrarà, des de ara, la seva figura dintre de la col·lecció de personatges vilanovins i a la vegada servirà per divulgar-lo en el món de la filatèlia. També s'editarà un punt de llibre i un díptic explicatiu de l’exposició.
L’exposició es podrà visitar en el nostre local del carrer Albert Virella i Bloda 15 (antic c/ Marqués del Duero), fins el 15 de maig en l’horari habitual de la societat: feiners de 18 a 21 hores, dissabte de 17 a 21 hores i diumenges de 11 a 13,30 hores.

La segona serà l’Exposició Filatèlica bianual, que encara estem preparant i de la que us informarem puntualment quant tinguem informació.
Projecte del Segell

Albert Virella i Bloda nació en Vilanova el 21 de noviembre de 1915, y por tanto este año se cumple el centenario de su nacimiento. Nuestra sociedad, como ya es tradicional, no quiere dejar de recordar este hecho y para hacerlo ha previsto dos actividades en el ámbito del coleccionismo.

La primera de ellas es una exposición en la que podremos ver una muestra de su extensa producción bibliográfica y documental que, a pesar de ser conocida, creemos que puede hacer descubrir al personaje, sobretodo en su faceta de estudioso local.
A lo largo de los años, Virella se dedicó al estudio del pasado de nuestra ciudad como afición. Su contribución al conocimiento de la historia de Vilanova ha sido notable, retomando unos estudios históricos que hacia tiempo habían sido abandonados, ya que las historias de Vilanova publicadas por el padre Garí y por Josep Coroleu tenían más de cien años.
La exposición será inaugurada el sábado 25 de abril a las siete de la tarde y nos acompañaran: Albert Tobau Garcia (historiador local) que nos dará su visión del personaje, y Marijó Riba (regidora de cultura). En el mismo acto presentaremos la edición de un sello personalizado que hemos pedido a correos y que integrará desde ahora su figura dentro de la colección de personajes de Vilanova, y a la vez servirá para divulgarlo en el mundo de la filatelia. También se editaa un punto de lectura y un díptico explicativo de la exposición.
La exposición se podrá visitar en nuestro local social de la calle Albert Virella i Bloda 15 (antes c/ Marqués del Duero), hasta el 15 de mayo en el horario habitual de la sociedad: laborables de 18 a 21h, sábados de 17 a 21h, y domingos de 11 a 13.30h.

La segunda actividad será la Exposición Filatélica bianual, que todavía estamos preparando y de la que os informaremos puntualmente cuando tengamos información.Albert Virella i Bloda was born in Vilanova November 21th 1915, and so this year marks the centenary of his birth. Our society, as is customary, does not fail to remember this and to doso has planned two activities in the area of collecting.

The first one is an exhibition where we can see a sample of his extensive bibliographical production, that despite being known, we think interesting to discover the character, especially in his role as local scholar.
Over the years, Virella was devoted to the study of the past of our city as a hobby. His contribution to the knowledge of the history of Vilanova has been remarkable, retaking some historical studies that were long been abandoned because Vilanova stories published by Father Garí and Josep Coroleu had more than one hundred years.
The exhibition will be inaugurated on Saturday April 25th at 7 pm and we will have the company of: Tobau Albert Garcia (local historian) who will give us his vision of the character, and Marijó Riba (councilor for culture). During the same event we will present the edition of a custom stamp that we have asked to Correos, which will integrate this figure in the collection of characters from Vilanova, and also serve to spread it in the world of philately. We will publish as well a bookmark and an explanatory leaflet of the exhibition.
The exhibition will remain open at our offices, at 15th Albert Virella i Bloda Street  (formerly Marqués del Duero st.), until May 15th at the usual opening times: working days from 18 to 21h, Saturdays from 17 to 21h and Sundays from 11 to 1:30 p.m.

The second activity is the biannual Philatelic Exhibition, that we are still preparing and which will inform you promptly when we have information.