de setembre 23, 2012

Nou punt de llibre

En motiu de l'any Toldrà la Penya Filatèlica ha editat un nou punt de llibre. Aquest es el nº 12 de la nostre col·lecció.


Con motivo del año Toldrà, la Penya Filatélica ha editado un nuevo punto de libro. Este es el nº 12 de nuestra colección.

On the Todrà Year celebration, our society Penya Filatèlica has published a new bookmark. It is the number 12 of our collection.