de setembre 30, 2012

Nou mail

Per causes tècniques alienes a nosaltres, la Penya ha hagut de canviar de correu electrònic. La nova adreça és:
pfvilanovailageltru@gmail.com


Por causas tecnicas ajenas a nosotros, la Penya ha tenido que cambiar de correo electronico. Lanueva dirección aparece arriba.

For technical reasons beyond our control, the Penya has had to change email. The new address above.