de juny 09, 2009

Nova mostra de col·leccionisme

El nostre soci Francesc Pujades Altero ens presentarà, en la mostra de col·leccionisme “L’electricitat a la llar”, un conjunt d’aparells i estris relacionats amb l’electricitat des de 1915.
En aquesta ocasió ens remuntarem als inicis de l’electrificació a la nostra ciutat i podrem recordar o tal vegada conèixer un conjunt de peces que eren comunes a les nostres llars.
És ben coneguda la dedicació de l’amic Pujades a les col·leccions etnogràfiques. Aquest tipus de col·leccions esdevenen bàsiques per preservar de l’oblit elements que foren quotidians, i que amb el pas del temps són substituïts per altres més moderns, més segurs o més adequats a les necessitats de les persones.
La inauguració serà dissabte 20 de juny a les 19 hores en el nostre local i comptarà amb una xerrada col·loqui del mateix col·leccionista. La exposició romandrà oberta al públic en el horari habitual de la nostra societat del 20 al 30 de juny de 2009.


Nuestro socio Francesc Pujades Altero nos presentará, en la muestra de coleccionismo: “La electricidad en el hogar”, un conjunto de aparatos y piezas relacionadas con la electricidad desde 1915. En esta ocasión nos remontamos a los inicios de la electrificación de nuestra ciudad y podremos recordar o tal vez conocer un conjunto de piezas que eran comunes en nuestros hogares. Es bien conocida la dedicación de nuestro amigo Pujades a las colecciones etnográficas. Este tipo de colecciones resultan básicas a la hora de preservar del olvido elementos que fueron cotidianos, y que con el paso del tiempo son substituidos por otros más modernos, más seguros o más adecuados a las necesidades de las personas. La inauguración será el sábado 20 de junio a las 19 h. en nuestro local social i contara con una disertación-coloquio del mismo coleccionista. La exposición quedara abierta al público en el horario habitual de nuestra entidad del 20 al 30 de junio de 2009.


Our fellow member Francesc Pujades Altero will present to us a collection of machines and pieces related to electricity since 1915 in an exhibition called “Electricity in the household”. This exhibition goes back to the beginnings of the electrification of our city and we will be able to remember or even discover some pieces that were common in the household. Our friend Pujades’ dedication to ethnography is well known. This kind of collections is a staple of the preservation of elements that were common before, but that were replaced by others, more modern, safer, or better suited to the people’s needs. The exhibition will be opened to the public on Saturday, June 20th at 19 h. at our offices and will start with a speech from the collector. This exhibition will remain open to the public during our usual opening hours from June 20th to June 30th of 2009.