de juny 22, 2009

Nous llibres

Gràcies a la dedicació i a l’esforç del nostre consoci Josep Anton Moreno, dos nous títols importants s’han afegit al apartat de Numismàtica de la nostra biblioteca: “La Moneda Imperial Romana” de Castán i Fuster; i “Acuñaciones de la corona Catalana-Aragonesa y de los Reinos de Aragón y Navarra” de Crusafont.El primer ens dona una complerta visió de les monedes editades a l’època imperial romana complementada amb les dades històriques de tots els emperadors romans. És un veritable tractat d’un dels períodes més transcendentals de la història.

El segon és un llibre del 1992 però és el millor i el més "nou" editat sobre el tema sobre moneda catalano-aragonesa des dels seus inicis fins l’època dels reis catòlics, sense incloure aquesta darrera. Amb el llibre d’en Calico (des dels Reis Catòlics fins a l’actualitat) tindríem ja complert tot el numerari català. Queden encara les emissions fetes al territori català en època ibèrica i ibèrico-romana, que tot i que estrictament encara no era Catalunya serà el següent pas.


Gracias a la dedicación y el esfuerzo de nuestro consocio Josep Anton Moreno dos nuevos títulos se han añadido en el apartado de Numismática de nuestra biblioteca: “La Moneda Imperial Romana” de Castán i Fuster; y “Acuñaciones de la corona Catalana-Aragonesa y de los Reinos de Aragón y Navarra” de Crusafont. El primero nos da una completa visión de las monedas editadas en la época imperial romana complementada con los datos históricos de todos los emperadores romanos. És un verdadero tratado de uno de los periodos más trascendentales de la historia. El segundo és un libro de 1992 pero es el mejor i más “nuevo” editado sobre el tema de la moneda catalano-aragonesa. Con el libro de Calicó (desde los Reyes Católicos hasta la actualidad) tenemos completo el numerario catalán. Quedan pendientes las emisiones hechas en territorio catalán en época ibérica y ibero-romana, que a pesar que todavía no era Cataluña, será el próximo paso.

Thanks to the dedication and efforts from our fellow member Josep Anton Moreno, two new books have been included to the numismatics section of our library: Castan and Fuster’s “La Moneda Imperial Romana” (“The Imperial Roman Coin”) and Crusafont’s “Acuñaciones de la Corona Catalana-Aragones y de los Reinos de Aragón y Navarra” (“Coinings of the Crown of Aragon and Catalonia and the Kingdoms of Aragon and Navarre”). The first one contains a complete view of the coins from the imperial period of Rome, together with the historical data of all Roman Emperors. It is a true treatise of one of the most important periods in history. The second book was edited in 1992, but is the best and “newest” title about the coins from the Crown of Aragon and Catalonia. With Calicó’s book (which spans from the Catholic Monarchs to the present) we would cover all Catalan coins. We would still miss the coins made in Catalan territory in the Iberian and Roman-Iberian periods. Even though they were not Catalonia strictly, that will be the next step.