de febrer 25, 2018

21a Trobada d’intercanvi de Taps Corona

El diumenge dia 4 de març de 2018 de 10,30 a 13,30 hores, tindrà lloc en el nostre local social (carrer Albert Virella i Bloda 15), la 21a Trobada de Col·leccionistes de Taps Corona.

Us esperem a tots.El domingo día 4 de marzo de 2018, de 10.30 a 13.30 horas, tendrá lugar en nuestro local social (calle Albert Virella i Bloda 15) el 21º Encuentro de Coleccionistas de Tapones Corona.
Os esperamos a todos.

On Sunday, March 4th 2018, from 10.30 am to 1.30 pm, the 21st Meeting of Collectors of Crown caps will take place in our social offices (Albert Virella i Bloda Street  15).
We wait for you all.