de maig 25, 2017

4a edició de l’exposició “Tot Col·leccionisme”

El dissabte dia 3 de juny, a les set de la tarda, inaugurarem en el nostre local social la 4a edició de l’exposició “Tot Col·leccionisme”. La nostra Societat que va néixer Filatèlica s’ha transformat al llarg dels ja 66 anys de existència en Societat de col·leccionistes. I en aquest nou aspecte de la societat, els protagonistes són els col·leccionistes que, amb les seves aportacions a aquesta exposició, ens transporten a un món ple de sorpreses que solament pot ser comprès des del col·leccionisme en tota l’amplitud del significat de la paraula.
La fem cada dos anys i el material que s’exposa és divers i, encara que sigui difícil, novedós ja que el món del col·leccionisme és realment molt ampli. De tota manera aquesta exposició encara que amplia en especialitats no es exhaustiva, ja que l’objectiu és mostrar un tast de cada especialitat.
Hem de dir que per aquesta exposició comptem amb la col·laboració del senyor Marià Casas Hierro, president de la Societat Catalana d’Ex-libristes, que ens ha dissenyat dos Ex-libris de la Penya Filatèlica que aquí us reproduïm.
També hem editat un punt de llibre, el 34 de la nostra col·lecció, en aquesta oportunitat és obra de l’artista vilanovina Roser Amela.
L’exposició romandrà oberta fins el 30 de juny i es podrà visitar en l’horari habitual de la nostra Societat. De dilluns a dissabtes de 6 a 8,30 de la tarda i els diumenges d’11 a 13,30 del matí.

El sábado 3 de junio a las siete de la tarde, inauguraremos en nuestro local social, la 4a edición de la exposición “Todo Coleccionismo”. Nuestra sociedad nació filatélica pero a lo largo de estos 66 años de existencia se ha transformado en sociedad de coleccionistas. Y en este nuevo aspecto de la sociedad, los protagonistas son los coleccionistas, los cuales con sus aportaciones en esta exposición nos transportan a un mundo lleno de sorpresas que solamente puede ser entendido desde el coleccionismo, en toda la amplitud de significado de la palabra.
La hacemos cada dos años y el material expuesto es diverso y, aunque es difícil, novedoso ya que el mundo del coleccionismo es realmente amplio. De toda manera, esta exposición aunque amplia en especialidades no es exhaustiva, ya que el objetivo es mostrar una cata de cada especialidad.
Hemos de decir que para esta exposición contamos con la colaboración del señor Marià Casas Hierro, presidente de la “Societat Catalana d’Ex-Librises”, quien nos ha diseñado dos ex-libris para la Penya Filatèlica que aquí os reproducimos.
También hemos editado un punto de lectura, el 34 de nuestra colección, que en esta ocasión es obra de la artista local Roser Amela.
La exposición quedará abierta hasta el 30 de junio y se podrá visitar en el horario habitual de nuestra Sociedad. De lunes a sábado de 6 a 8.30 horas de la tarde, y los domingos de 11 a 13.30 de la mañana.

On Saturday, June 3rd, at seven in the afternoon, we will inaugurate the 4th edition of the exhibition "All Collecting" in our social offices. Our society was born philatelic, but throughout these 66 years of existence it has become a society of collectors. And in this new aspect of the association, the protagonists are the collectors, who with their contributions in this exhibition transport us to a world full of surprises that can only be understood from collecting, in all the breadth of meaning of the word.
We do it every two years and the material exposed is diverse and, although difficult, novel since the world of collecting is really wide. This exhibition although extensive in specialties is not exhaustive, since the objective is to show a tasting of each specialty.
We have to say that for this exhibition we have the collaboration of Mr. Marià Casas Hierro, president of the "Societat Catalana d'Ex-Librises", who has designed two ex-libris for the Penya Filatèlica which we reproduce here.
We have also edited a bookmark, the 34rd in our collection, which this time is the work of the local artist Roser Amela.
The exhibition will be open until June 30th and can be visited in the normal time of our Society offices: Monday to Saturday from 6 to 8.30 in the afternoon, and on Sundays from 11 to 13.30 in the morning.