d’abril 04, 2016

Dos personatges vilanovins

El dissabte dia 16 d’abril a les set de la tarda, en el nostre local social, inaugurarem una nova “Mostra Documental i Gràfica” dedicada en aquesta oportunitat a recordar a dos personatges vilanovins.
El primer: en Josep F. Ràfols i Fontanals, del qui l’any passat es compliren 50 anys de la seva mort, fou realment polifacètic i multiciplinar. Fundador de la revista “Themis”, reconegut pintor, historiador de l’art català, professor, escriptor i arquitecte (algunes de les seves obres les podem veure a Vilanova). El seu diccionari d’artistes catalans és avui encara una obra fonamental.
El segon: en Joan Rius Vila que encara que nascut a Igualada s’establí a Vilanova l’any 1941. La seva tasca de professor és encara recordada per molts vilanovins que foren els seus alumnes. L’any 1945 obrí la seva llibreria a on no solament es venien llibres sinó que també fou la seu d’una tertúlia d’artistes i lletraferits locals. El món del llibre el portà a ser editor i també escriptor. Aquest any es compleixen els 30 anys de la seva mort.
En l’acte inaugural comptarem amb la col·laboració d’en Josep M. Ràfols que ens parlarà de Josep F. Ràfols; i en Albert Tubau que ens parlarà d’en Joan Rius Vila. Editarem un díptic, com ens es habitual i hem demanat a correus l’edició de dos segells personalitzats.
La mostra es podrà visitar fins el 15 de maig en el horari habitual de la nostra Societat: feiners de 18 a 21 hores, dissabtes de 17 a 21 hores i diumenges d’ 11 a 14 hores.


El sábado día 16 de abril a las siete de la tarde, en nuestro local social, inauguraremos una nueva “Muestra documental i gráfica” dedicada en esta ocasión a recordar dos personajes locales.
El primero: Josep F. Ràfols i Fontanals, de quien el año pasado se cumplieron los 50 años de su muerte, fue realmente polifacético y multidisciplinar. Fundador de la revista “Themis”, reconocido pintor, historiador del arte catalán, profesor, escritor y arquitecto (algunas de sus obras las podemos ver en Vilanova). Su diccionario de artistas catalanes es aún hoy una obra fundamental.
El segundo: Joan Rius Vila que nació en igualada pero se estableció en Vilanova en 1941. Su labor como profesor es aún hoy recordada por muchos vilanovines que fueron sus alumnos. El año 1945 abrió su librería donde no solo se vendían libros sino que también fue la sede de una tertulia de artistas i literatos locales. El mundo del libro lo llevó a ser editor y escritor. Este año se cumplen los 30 años de su muerte.
En el acto de inauguración contaremos con la colaboración de Josep M. Ràfols que nos hablará de Ràfols i Fontanals; y de Albert Tubau que nos hablará de Rius Vila. Editaremos un díptico, como nos es habitual, y hemos pedido a correos la edición de dos sellos personalizados.
La muestra se podrá visitar hasta el 15 de mayo en el horario habitual de nuestra sociedad: laborables de 18 a 21 horas, sábados de 17 a 21 horas y domingos de 11 a 14 horas.On Saturday April 16th at 7 pm at our offices, we will inaugurate a new "Documental and graphic Exhibition" dedicated this time to remember two local characters.
The first: Josep F. Ràfols i Fontanals, who last year was the 50 anniversary of his death, he was really multifaceted and multidisciplinary. Founder of the magazine "Themis", renowned painter, historian of Catalan art, teacher, writer and architect (some of his works we can see in Vilanova). His Catalan artists’ dictionary is still a fundamental work.
The second: Joan Vila Rius was born in Igualda but established in Vilanova in 1941. His work as a teacher is still remembered by many vilanovins who were his students. In 1945 he opened his bookstore not only where books were sold but also where he hosted a gathering of artists and local literati. The book world led him to become editor and writer. This year marks the 30th anniversary of his death.
In the opening event we will count with the collaboration of Josep M. Ràfols who will talk about Ràfols i Fontanals; and Albert Tubau who will talk about Rius Vila. We edit a diptych, as we usually do, and we have asked to Correos the edition of two custom post stamps.
The exhibition will be open until May 15th at the usual times of our society: working days from 18 to 21 hours, Saturday from 17 to 21 hours and Sundays from 11 to 14 hours.