de març 14, 2016

Assemblea General ordinària

Us recordem que el proper dia 19 de març, a les 18h, al nostre local social, celebrarem la preceptiva Assemblea General Ordinària de Socis.
És important la vostra assistència.


Os recordamos que el proximo dia 19 de marzo, a las 18h., en nuestro local social, celebraremos la preceptiva Asamblea General Ordinaria de Socios.
Es importante vuestra asisténcia.