de novembre 05, 2014

Josep M. Miró Guibernau, nou segell personalitzat

És voluntat de la nostra Societat anar integrant a la nostra sèrie de segells personalitzats de correus els personatges, vilanovins o forans, que hagin destacat significativament en diferents activitats i facetes en la història de la nostra ciutat.
Fins ara els personatges apareguts en els nostres segells personalitzats tenien com a justificació la commemoració d’algun aniversari significatiu però des d’avui volem també integrar a altres sense esperar a aquesta circumstància.
Hem volgut dedicar aquest nou segell personalitzat al reconegut arquitecte Josep M. Miró Guibernau. Va exercir d’Arquitecte Municipal de la ciutat des de 1917 fins la seva jubilació. El Pòsit de Pescadors, les Escoles Graduades (avui col·legi Pompeu Fabra), el Mercat Públic, Can Pahissa o la casa Renard son solament alguns exemples d’edificis que porten la seva firma.
No podem oblidar tampoc la seva faceta de filatelista i el suport moral i material que va donar a la nostra Societat fins i tot abans de constituir-se. Per aquest motiu en la I Exposició Filatèlica organitzada l’any 1952 fou nomenat President d’Honor de la Penya Filatèlica de Vilanova i la Geltrú.
Per tot això creiem molt merescut aquest segell de correus que el recorda.

Es voluntad de nuestra sociedad el ir integrando en nuestra serie de sellos personalizados de correos los personajes, vilanoveses o foráneos, que hayan destacado significativamente en diferentes actividades y facetas en la historia de nuestra ciudad. Hasta ahora los personajes aparecidos en nuestros sellos personalizados tenían como justificación la conmemoración de algún aniversario significativo, pero desde hoy queremos también integrar a otros sin esperar esta circunstancia. Hemos querido dedicar este nuevo sello personalizado al reconocido arquitecto Josep M.Miró Guibernau. Este ejerció de Arquitecto Municipal de la ciudad desde 1917 hasta su jubilación. El Pósito de de Pescadores, las Escuelas Graduadas (hoy colegio Pompeu Fabra), el Mercado Público, Can Pahissa o la casa Renard son solamente algunos ejemplos de edificios que llegan su firma. No podemos olvidar tampoco su faceta de filatelista y el apoyo moral y material que dio a nuestra sociedad desde antes de su constitución. Por este motivo en la I Exposición Filatélica organizada en 1952 fue nombrado Presidente de Honor de la Penya Filatèlica de Vilanova i la Geltrú. Por todo este creemos muy merecido este sello de correos que lo recuerda.

Is our society, we want to fully integrate in our series of personalized postal stamps characters, both from Vilanova and foreign, who have excelled in different activities and aspects of the history of our city.
So far the characters that appeared in our custom stamps had been justified by the celebration of a significant birthday but today we also integrate other without waiting for those special ocasions. We have dedicated this new personalized stamp to the renowned architect Josep M. Miró Guibernau. He worked as Municipal Architect of the city from 1917 until his retirement. The Fishermen Guild, The Graduates Schools (now Pompeu Fabra College), the Public Market, Can Pahissa and the House Renard are just some examples of buildings that bear his signature. We also can not forget his role as philatelist and the material and moral support he gave to the society even before constituted. For this reason, during the 1st Philatelic Exhibition organized in 1952, he was appointed Honorary President of the Penya Filatèlica de Vilanova. Therefore we believe that this is a well-deserved stamp.