de desembre 09, 2012

Centenari de la mort de Francesc Gumà i Ferran

El proper dia 16 de desembre, coincidint amb la data del centenari de la mort de Francesc Gumà i Ferran, es posarà a disposició de tots els col·leccionistes i públic en general un nou segell personalitzat de correus que la Penya Filatèlica ha demanat per recordar l’efemèride.
Seguint el propòsit de la nostra Societat d’anar filatelitzant, amb segells de correus, les efemèrides locals arribem ja amb aquest al nostre 22è segell vilanoví.
Podreu adquirir el segell el mateix dia 16 de desembre a les dotze del migdia al vestíbul de l’Escola Politècnica, coincidint amb els actes organitzats, i a partir d’aquesta data en el nostre local del carrer Marques del Duero 15, en horari habitual de la Societat (feiners de 18 a 21 hores, dissabtes de 16 a 21 hores i diumenges de 11 a 14 hores).


El próximo día 16 de diciembre,  coincidiendo con la fecha del centenario de la muerte de Francesc Gumà i Ferran se pondrá a disposición de todos los coleccionistas y público en general un nuevo sello personalizado de correos que la Penya Filatèlica ha pedido para recordar la efeméride. Siguiendo el propósito de nuestra sociedad de ir filatelizando con sellos de correos las efemérides locales llegamos ya con este a nuestro 22º sello. Podéis adquirir el sello el mismo día 16 de diciembre a las 12 del mediodía en el vestíbulo de la Escuela Politécnica, coincidiendo con los actos organizados, y a partir de esa fecha en nuestro local de la calle Marques del Duero 15, en horario habitual de la sociedad (laborables de 18 a 21h, sábados de 16 a 21 horas y domingos de 11 a 14h).

The next December 16th, coinciding with the date of the centenary of the death of Francesc Gumà i Ferran will be made available to all collectors and the general public a new personalized post stamp that Penya Filatèlica asked to remember the anniversary. Following the purpose of our society to make philatelicitems about the local events, we already have this 22th stamp. You can buy this stamp on December 16th at 12 noon in the lobby of the Polytechnic School, coinciding with the events there, and from that date on our local at Marques del Duero Street 15, on regular schedule society (weekdays from 18 to 21h, Saturday from 16-21 pm and Sundays from 11 to 14).