de juny 19, 2012

Ha sortit el Butlletí núm. 43


Ja tenim en les nostres mans una nova edició del nostre Butlletí.
El seu contingut es:

Portada “Vilanova des de les afores” obra Jaume Brichfeus
Arxiu Penya Filatèlica (sec. Arxiu), Aclariment del butlletí 42 i Agraïment col·laboració del socis
Per començar  (Josep Ferrer Serra)
Recull d’ activitats (redacció)
El fons de la nostra biblioteca – 12 (redacció)
Notes sobre la Guerra Civil Espanyola i les vinyetes “Olimpiada Popular” (Enric Jerez)
Segell commemoratiu de l’Any dels negats (Museu del  Mar)
Las monedas reselladas durante los reinados de Felipe III y IV (VI resello del 1636)   (Josep Anton Moreno-Bedmar)
Els goigs, documents per a ésser col·leccionats (Antoni Sagarra i Mas)
La cava protagonista d’un segell penedesenc (Lluis Eroles i Benabarre)
Els mesos que vindran (redacció)
Contraportada: retallada, ens hem quedat sense subvenció (redacció)Portada: “Vilanova desde las afueras” obra de Jaume Brichfeus
Archivo Penya Filatèlica (sec. archivo), Aclaración del boletín nº 42 y Agradecimientos colaboración de los socios
Para empezar (Josep Ferrer Serra)
Resumen de actividades (redacción)
El fondo de nuestra biblioteca – 12 (redacción)
Notas sobre la Guerra Civil Española y las viñetas “Olimpiada Popular” (Enric Jerez)
Sello conmemorativo del “Año de los Ahogados” (Museo de Mar)
Las monedas reselladas durante los reinados de Felipe III y IV (VI resello del 1636) (Josep A: Moreno Bedmar)
Los gozos, documentos para ser coleccionados (Antoni Sagarra Mas)
La cava protagonista de un sello del penedés (Lluis Eroles i Benbarre)
Los meses que vendrán (redacción)


Cover: “Vilanova from outside” by Jaume Brichfeus
The archive of Penya Filtèlica (philatelic section), Clarification of bulletin n. 42, and Thanks to members collaborations
To start with (Josep Serra Ferrer)
Summary of activities (staff)
Our Library - 12 (staff)
Notes on the Spanish Civil War and vignettes “Popular Olympics” (Enric Jerez)
Stamp commemorating the “Year of the Drowned” (Sea Museum)
The overprinted coins during the reigns of Philip III and IV (VI overprint of 1636) (Josep A. Moreno Bedmar)
The “goigs”, documents to be collected (Antoni Sagarra Mas)
The “cava” protagonist of a Penedes region stamp (Lluis Eroles i Benbarre)
The months to come (staff)