de juliol 05, 2007

Butlletí 35

Acaba de sortir el butlletí 35 de la Penya Filatèlica. La portada és una composició sobre el 125 Aniversari de la Exposició regional de Vilanova

Els principals continguts d’aquest número són:
“Recordant el senyor Fernández” (redacció)
“Per començar” de Josep Ferrer
“Avanç d’algunes properes activitats” (redacció)
“¿El renacer de la Filatelia?” de Emmanuel Evers
“Las monedas reselladas durante los reinados de Felipe III y IV” de Josep Anton Moreno Bedmar
“El plat únic i dia sense postres 1936-40” de Enric Jerez
“Un apunt sobre el Carnaval 2007” (redacció)
“Obres en el nostre local” (redacció)
“Els països filatèlics – 5” de Manel Vilaseca
“El fons de la nostra biblioteca - 5” (redacció)
“Última pàgina” (redacció)


Acaba de salir el boletín 35 de la Penya Filatèlica. En portada es una composición sobre el 125 aniversario de la Exposición regional de Vilanova. Los principales contenidos son: “Recordando al Señor Fernández” (redacción), “Para empezar” de Josep Ferrer, “Avance de próximas actividades” (redacción), “¿El renacer de la Filatelia?” de Emmanuel Evers, “Las monedas reselladas durante los reinados de Felipe III y IV” de Josep Anton Moreno Bedmar, “El plato único y día sin postres 1936-40” de Enric Jerez, “Un apunte sobre el Carnaval 2007” (redacción), “Obras en nuestro local” (redacción), “Los países filatélicos – 5” de Manel Vilaseca, “El fondo de nuestra biblioteca - 5” (redacción), “Última pagina” (redacción)


The new bulletin (nº35) has been published. The cover is a composition about the 125 years of the Regional Exhibition in Vilanova. The main contents of this issue are: “Remembering Mr. Fernández” (staff); “To begin with” de Josep Ferrer; “Fore coming activities” (staff); “¿the reborn of philately?” de Emmanuel Evers; “The remarked coins during the Felipe III & IV kingdoom” de Josep Anton Moreno Bedmar; “El plat únic i dia sense postres 1936-40” de Enric Jerez; “A draw about Carnival 2007” (staff); “Main office renewal” (staff); “philatelic counties – 5” de Manel Vilaseca; “Our library - 5” (staff); “last page” (staff)