d’abril 01, 2018

Exposició d’Ex-Libris Modernistes i Noucentistes

El proper dissabte dia 7 d’abril, a les set de la tarda en el nostre local social, inaugurarem una nova exposició dedicada als Ex-libris. Novament comptem amb la valuosa col·laboració del senyor Marià Casas Hierro, actual president de l’Associació Catalana d’Ex-libristes, que ens presentarà una altra selecció de la seva col·lecció i ens farà la xerrada de presentació de l’exposició. En aquesta ocasió els Ex-libris presentats es situen cronològicament al voltant de l’any 1900, entre el Modernisme i el Noucentisme. Grans artistes, tant catalans com d’altres llocs, dedicaren part de la seva producció artística dins aquests estils artístics als Ex-libris.
No podem oblidar l’artista referent de casa nostra que fou el pintor i gravador vilanoví Enric Cristòfor Ricart que també va fer quantitat de petites obres d’art dedicades a enriquir el món del Ex-libris, i que també trobarem representat en la mostra que us presentem. Precisament aquest any es compleix el 125è aniversari del seu naixement, i per remarcar aquesta data, el nostre amic i consoci Xavier Capdet Soler ens presentarà una representació del seu fons documental dedicat a Ricart. A més hem demanat a Correus un nou segell personalitzat i editarem un nou punt de llibre (el núm. 38 de la nostra col·lecció).
L’exposició estarà oberta fins el dia 29 d’abril i es podrà visitar en el horari habitual de la nostra Societat; de dilluns a dissabtes de 18 a 20,30 hores i els diumenges d’11 a 13,30 hores.El próximo día 7 de abril, a las siete de la tarde en nuestro local social, inauguraremos una nueva exposición dedicada a los Ex-libris. Nuevamente contamos con la valiosa colaboración del señor Marià Casas Hierro, actual presidente de la Asociación Catalana de Ex-libristas, que nos presentará una selección de su colección y nos hará una charla de presentación sobre la exposición. En esta ocasión los ex-libris presentados se sitúan cronológicamente alrededor del año 1900, entre el Modernismo y el “Noucentisme”. Grandes artistas, tanto catalanes como de otros lugares, dedicaron parte de su producción artística dentro de estos estilos artísticos a los Ex-libris.
No podemos olvidar el artista referente local que fue el pintor y grabador Enric Cristòfor Ricart quien también hizo gran cantidad de pequeñas obras dedicadas a enriquecer el mundo de los Ex-libris, y que también encontraremos representados en la muestra que os presentamos. Precisamente este año se cumple el 125 aniversario de su nacimiento, y para remarcar esta fecha nuestro amigo y consocio Xavier Capdet Soler nos presentará una representación de su fondo documental dedicado a Ricart. Además hemos pedido a Correos un nuevo sello personalizado y editaremos un nuevo punto de libro (el nº 38 de nuestra colección).
La exposición estará abierta hasta el día 29 de abril y se podrá visitar en el horario habitual de nuestra sociedad, de lunes a sábados de 18 a 20.30 horas, y los domingos de 11 a 13.30 horas.Next Saturday, April 7th, at seven in the afternoon at our social office, we will open a new exhibition dedicated to Ex-libris. Again we have the valuable collaboration of Mr. Marià Casas Hierro, current president of the Catalan Association of Ex-Librarians, who will present us another selection of his collection and will give us the talk of presentation of the exhibition. On this occasion, the Ex libris presented are chronologically around the year 1900, between Modernism and “Noucentisme”. Both Catalan and foreign great artists devoted part of their artistic production in these artistic styles to Ex-libris. 
We cannot forget the local reference artist, who was the painter and engraver Enric Cristòfor Ricart, who also made small artworks dedicated to enriching the world of Ex-libris, and those will also be represented in this exhibition. Precisely this year is the 125th anniversary of its birth, and to highlight that date, our friend and associate Xavier Capdet Soler will show a representation of his documentary collection dedicated to Ricart. We have also requested to “Correos” a new custom stamp and we will publish a new bookmark (number 38 of our collection).
The exhibition will be open until April 29th and can be visited in the usual schedule of our Society office: from Monday to Saturday from 6:00 p.m. to 8:30 p.m. and on Sundays from 11:00 a.m. to 1:30 p.m.