de setembre 20, 2016

Dos socis de la Penya a la EXFILNA 2016

A la Exposició Nacional Espanyola “EXFILNA 2016”, celebrada a Saragossa del 14 al 18 de setembre han tornat a participar amb notables resultats dos dels socis de la nostra Penya Filatèlica.
En Vicente Pastor Perdiguero  ha tornat ha presentat la seva col·lecció “Vuelos catapultados” que ha merescut, segons valoració del jurat, 87 punts, per tant, una medalla d’Or.
En Roger Callao Sánchez amb la seva col·lecció “The Penny 1840-1864”, aquest cop ja l’ha pogut presentar ampliada a vuit quadres, ha merescut, segons opinió del jurat, una puntuació de 82 punts, per tant, una medalla de Vermeil Gran.
Des d’aquí la nostra felicitació a tots dos.


En la Exposición Nacional Española EXFILNA 2016, celebrada en Zaragoza del 14 al 18 de septiembre han vuelto a participar con notables resultados dos de los socios de nuestra sociedad.
Vicente Pastor perdiguero ha vuelto a presentar su colección “Vuelos catapultados” que ha merecido, según valoración del jurado, 87 puntos y por tanto, una medalla de oro.
Roger Callao Sánchez volvió con su colección “The Penny 1840-1864”, esta vez ampliada a ocho cuadros, y según valoración del jurado, una puntuación de 82 puntos y por tanto, una medalla Vermeil Gran.
Desde aquí nuestra felicitación a los dos.


Two members of our society participated with remarkable results in the2016 Spanish National Exhibition EXFILNA, held in Zaragoza from September 14th to 18th.
Vicente Pastor Perdiguero has resubmitted his collection "catapulted flights" which has earned, according to evaluation of the jury, 87 points and therefore a gold medal.
Roger Callao Sanchez returned with his collection "The Penny 1840-1864", this time extended to eight frames, and according to evaluation of the jury, a score of 82 points and therefore a Grand Vermeil medal.
The society wants to congratulate both of them.