de juliol 20, 2014

Nous catàlegs numismàtics

Amb la incorporació dels catàlegs “Worl Coins” de 1601-1700 i 1701-1800 la nostra biblioteca numismàtica disposa aquesta obra de referència completa. Els col·leccionistes numismàtics ja la tenen al seu abast per consultar les emissions de monedes mundials des de 1601 a l’actualitat. Hem d’agrair al nostre consoci Josep Moreno Bedmar per la seva continuada col·laboració en la actualització de la nostre biblioteca numismàtica.Con la incorporación de los catálogos “World Coins” de 1601-1700 i 1701-1800 nuestra biblioteca numismática dispone esta obra de referencia completa. Los coleccionistas numismáticos ya la tienen a su alcance para consultar las emisiones de monedas mundiales desde 1601 hasta la actualidad. Tenemos que agradecer a nuestro consocio José Moreno Bedmar por su continuada colaboración en la actualización de nuestra biblioteca numismática.

With the addition of catalogs "World Coins" from 1601-1700 and 1701-1800 our numismatic library has this comprehensive reference work complete. Numismatists and collectors has it at their disposal to check global currencies emissions from 1601 to the present. We have to thank our fellow member José Moreno Bedmar for their continued cooperation in updating our numismatic library.