de juny 13, 2014

Josep “Pep” Ventura Caberdós, nou segell personalitzat

Aquest any s’escau també el centenari del naixement de Josep Ventura Caberdós. Va néixer a Guantánamo (Cuba) i el 1918 vingué a Catalunya. S’afincà a Vilanova on va desenvolupar la seva trajectòria artística fins la seva mort l’any 2012.
Home polifacètic, es dedicà tant a la pintura com al dibuix (va fer la seva primera exposició individual l’any 1977 a Galeria Prisma), també a la poesia i als escacs.
En el seu art de caire autodidacta podem trobar molts dibuixos a llapis. Entre ells destaca la seva galeria d’homes il·lustres de Vilanova, que avui decoren la Casa Olivella, seu de la regidoría de Cultura. Un altre tema destacat són els seus arbres de branques nues de marcat esperit simbòlic, representant l’amor, la solitud i la unió de l’home amb la natura.
Va ser col·laborador amb la nostra Societat Penya Filatèlica. El cas més destacat és la reproducció d’un dels seus retrats en un segell personalitzat que vam demanar a Correus en motiu de la commemoració del 150è aniversari del naixement de Francesc Macià i posat en circulació durant la nostra Exposició Filatèlica de Catalunya que en la seva 6a edició vàrem organitzar en la nostra ciutat l’any 2009.
Per la seva trajectòria artística i la vinculació amb la nostra Societat mereix que sigui recordat en un nou segell personalitzat, que ja està disponible en el nostre local i integrat en la nostra col·lecció de homes i efemèrides vilanovines.
Nou segell de Pep Ventura

Segell del 2009 amb dibuix de Pep Ventura


Este año también se celebra el centenario del nacimiento de Josep Ventura Caberdós. Nació en Guantánamo (Cuba) i en 1918 vino a Catalunya. Se afincó en Vilanova donde desarrolló su trayectoria artística hasta su muerte el año 2012. Hombre polifacético, se dedicó tanto a la pintura como al dibujo (realizó su primera exposición individual el año 1977 en la Galería Prisma), también la poesía i el ajedrez. En su arte de talante autodidacta podemos encontrar muchos dibujos a lápiz. Entre ellos destaca su galería de hombres ilustres de Vilanova, que hoy decoran la Casa Olivella, sede de la regiduría de Cultura. Otro tema destacado son sus árboles de ramas desnudas de marcado sentido simbólico, representando el amor, la soledad y la unión del hombre con la naturaleza. Fue colaborador de nuestra sociedad Penya Filatèlica. El caso más destacado es la reproducción de uno de los retratos en un sello personalizado que pedimos a Correos en motivo de la conmemoración del 150 aniversario del nacimiento de Francesc Macià, y puesto en circulación durante nuestra Exposición Filatélica de Catalunya, que en su 6a edición la organizamos en nuestra ciudad en 2009. Por su trayectoria artística y la vinculación con nuestra sociedad, merece que sea recordado en un nuevo sello personalizado, que ya está disponible en nuestro local e integrado en nuestra colección de hombres y efemérides de Vilanova.

This year is also the centenary of the birth of Joseph Ventura Caberdós. He was born in Guantanamo (Cuba) and in 1918 he came to Catalonia. He came to live at Vilanova where he developed his artistic career until his death in 2012. Versatile man, he worked in both painting and drawing (he made his first solo exhibition in 1977 at Prisma Gallery), also poetry and chess. In his self-taught art we can find many pencil drawings. Among them, the gallery of illustrious Vilanova men is very important. Those drawings now decorate the “Olivella House”, headquarters of the Town Hall Department of Culture. Another prominent theme is its bare branches trees, with a very symbolic spirit, representing love, loneliness and the union of man with nature. He collaborated with our Penya Filatèlica Society. The most notable case is the reproduction of one of his portraits in a custom stamp we asked Correos to commemorate the 150th anniversary of the birth of Francesc Macia and it circulated throughout our Philatelic Exhibition of Catalonia in its 6th edition that we organized in our city in 2009. For his career and relationship with our society, he deserves to be remembered in a new personalized stamp that is available in our local integrated in our collection of important men and events of Vilanova.