d’abril 17, 2012

Punt de llibre núm. 11


La Penya Filatèlica amb motiu de l'expocició de "Sant Jordi - Tema de Col·leccionisme" ha publicat el punt de llibre núm. 11 de la seva col·lecció, obra feta per l'artista vilanovina Rosa Altés.


La Penya Filatèlica con motivo de la exposición de "San Jorge - Tema de Coleccionismo" ha publicado el marcapaginas nº 11 de su colección  En esta ocasión es obra de la artista vilanovina Rosa Altés.

The "Peña Filatelica" has published the 11th bookmark of his collection, on the occasion of "St. George - Collectibles theme" exibition. This time, it is a work of Rosa Altés, artist from Vilanova.