de març 26, 2012

Sant Jordi - tema de col•leccionisme”El proper dia 14 d’abril de 2012 inaugurarem, a les set de la tarda, en el nostre local Social l’Exposició “Sant Jordi - tema de col·leccionisme”. Aquesta exposició, que és la primera activitat especifica de l’any, vol donar a conèixer la figura de Sant Jordi, patró de Catalunya, a través d’un gran nombre d’especialitats col·leccionistes. En la nostra sala podreu trobar: segells, vinyetes, medalles, bitllets de banc, goigs, punts de llibre, publicacions, llibres, gravats i un llarg etcètera, tot relacionat amb la figura de Sant Jordi. Aquest conjunt, malgrat poder tenir mancances representa la possibilitat de descobrir que Sant Jordi és en si mateix una de les especialitats del col·leccionisme. La persona que el dia de la inauguració ens farà la presentació de l’exposició és un dels representants dels col·leccionistes integrals d’aquesta temàtica. El Sr. Narcís Sayrach és, entre altres, historiador i promotor cultural i ha fet una destacada tasca de difusió de la figura de Sant Jordi a través de diferents publicacions i d’iniciatives com l’associació “Amics de Sant Jordi” que va fundar i presidir. Sens dubte les seves paraules constituiran un complement perfecte i donaran relleu a la nostra activitat. En motiu de l’exposició s’editarà un díptic explicatiu i un nou punt de llibre, el núm. 11 de la nostra col·lecció, il·lustrat per l’artista vilanovina Rosa Altés. Tant el díptic com el punt de llibre estaran a disposició de tothom que ho vulgui. L’exposició romandrà oberta en el nostre local fins el dia 30 d’abril i el podrà visitar en el nostre horari habitual: feiners de 18 a 21h del vespre, dissabtes de 14 a 21h i diumenges de 10 a 14h.


Sobre commemoratiu de l'Exposició Filatélica "Catalunya 1000 anys"
dibuix del sobre Joan Nadal, dibuix matasegells Joan Serra Figueras

El próximo día 14 de abril de 2012 inauguraremos, a las siete de la tarde, en nuestro local Social la Exposición “Sant Jordi - tema de col·leccionisme”. Esta exposición, que es la primera actividad especifica del año, quiere dar a conocer la figura de San Jorge, patrón de Cataluña, a través de una gran variedad de elementos coleccionables. En nuestra sala podrán encontrar: sellos, viñetas, medallas, billetes de banco, “goigs”, marca-páginas, publicaciones, libros, gravados y un largo etcétera, todo relacionado con la figura de San Jorge. Este conjunto, si bien puede tener ausencias representa la posibilidad de descubrir que San Jorge es en si mismo una de las especialidades del coleccionismo. La persona que en el día de la inauguración nos hará la presentación de la exposición es uno de los representantes de los coleccionistas integrales de esta temática. El Sr. Narcís Sayrach es, además, historiador y promotor cultural y ha hecho una destacada tarea de difusión de la figura de San Jorge a través de diferentes publicaciones i de iniciativas como la Asociación “Amics de Sant Jordi” que fundó i presidió. Sin duda sus palabras constituirán un perfecto complemento y darán relieve a nuestra actividad. Con motivo de la exposición se editará un díptico explicativo y un nuevo marca-páginas, el nº 11 de nuestra colección, ilustrado por la artista vilanovina Rosa Altés. Tanto el díctico como el marca-páginas estarán a disposición de todo aquel que lo quiera. La exposición permanecerá abierta en nuestro local hasta el día 30 de abril y se podrá visitar en el horario habitual: laborables de 6 a 9 de la tarde, sábados de 2 a 9 i domingos de 10 a 2.


On April 14th 2012, we will have the opening of the Exhibition "Saint George - collectors item", at seven o'clock, in our social office. This exhibition is the first activity of the year, and aims to discover the figure of St. George, patron saint of Catalonia, through a range of specialist collectors. In our exhibition room you will find: seals, emblems, medals, banknotes, “goigs”, bookmarks, journals, books, prints and much more, all related to the figure of St. George. This group, despite shortcomings could have represented a chance to discover that St. George is in itself as specialty of collecting. The opening speech of the exhibition will be made by one of the most representative of collectors about this theme. Mr. Narcís Sayrach, cultural historian and promoter, has an outstanding work of spreading the figure of St. George through various publications and initiatives such as the association "Friends of St. George" which he founded and chaired. No doubt his words will constitute the perfect match and contribution to this our exhibition. Moreover, we have in print an explanatory leaflet and a new bookmark (num. 11 of our collection), illustrated by artist Rosa Altés. Both the leaflet and the bookmark will be available to anyone who wants it. The exhibition will remain open in our office until April 30th, and be open to our normal opening hours: weekdays from 6 to 9 pm, Saturdays 2 to 9pm, and Sundays 10am to 2pm.