de gener 11, 2012

Nou llibre per la Biblioteca de la Penya

La Penya acaba d’incorporar a la seva biblioteca el llibre “Viñetas Políticas Republicanas de la Guerra Civil Española”, obra de José Vicente Domènech i editat per AFINET.
És un treball que es pot definir com a catàleg enciclopèdic ja que no es limita a catalogar les vinyetes sinó que inclou a més una quantitat molt important d’informació.
Les 700 pàgines excel•lentment impreses a tot color del llibre constitueixen un viatge a la història i una eina essencial per els col•leccionistes de vinyetes de la Guerra Civil.
Volem finalment fer esment de la col•laboració del nostre soci i amic Enric Jerez, col•leccionista d’aquesta especialitat, que junt amb altres a fet possible l'edició d'aquest llibre.


La Penya acaba de incorporar a su biblioteca el libro “Viñetas Políticas Republicanas de la Guerra Civil Española”, obra de José Doménech y editado por AFINET. Este es una trabajo que puede definirse como un catalogo enciclopédico ya que no se limita a catalogar las viñetas sino que incluye, además una cantidad muy importante de información. Las 700 páginas excelentemente impresas a todo color del libro constituyen un viaje en la historia y una herramienta esencial para los coleccionistas de viñetas de la Guerra Civil. Queremos finalmente hacer mención de la colaboración de nuestro amigo y socio Enric Jerez, coleccionista de esta especialidad, que junto a otros han hecho posible la edición de este libro.

The Penya has just added to its library the book “Spanish Civil War Republican Political labels” by José Vicente Domenech, work edited by AFINET. This book can be described as an encyclopaedic catalogue because it is not limited to a list of labels but includes a great amount of information of each one. Its 700 pages, excellently printed in full colour, are a journey through history and an essential tool for collectors of Civil War labels. Last but not least we want to mention the collaboration of our partner and friend Enric Jerez, collector of this specialty, which among others has made possible this edition.