de juliol 09, 2011

Ha sortit el Butlletí núm. 42

Ja tenim en les nostres mans una nova edició del nostre Butlletí.
El seu contingut es:

Millores a la seu social
Renovació de Junta
Per començar (Josep Ferrer Serra)
Recull de activitats d’aquest any (redacció)
Jaume Brichfeus, constància amb l’art (Xavier Capdet)
Notes sobre la Guerra Civil Espanyola i les Vinyetes OCEAR (Enric Jerez)
Aquest any la 37a Exposició Filatèlica (redacció)
El Carnaval a la Penya (secció carnaval)
Col·leccionisme Vilanoví, una interessant troballa (Josep Maria Jorba Cremades)
El fons de la nostra biblioteca – 11 (redacció)
Arxiu, realitat i propòsit (redacció)


Ya tenemos en nuestras manos una nueva edición de nuestro Boletín
Su contenido es:

Mejoras en la sede social

Renovación de la Junta Directiva
Para comenzar (Josep Ferrer Serra)
Resumen de las actividades de este año (redacción)

Jaume Brichfeus, constancia con el arte (Xavier Capdet)

Notas sobre la Guerra Civil Española y las Viñetas OCEAR (Enric Jerez)

Este año la 37a Exposición Filatélica (redacció)

El Carnaval a la Penya (sección carnaval) Coleccionismo Vilanoves.
Un interesante descubrimiento (Josep Maria Jorba Cremades)

El fondo de biblioteca – 11 (redacción)

Archivo, realidad y propósito (redacción)


A new issue of out bulletin is out.
The contents are:

Our headquarters update

Directive board new members

To begin with (Josep Ferrer Serra)

Summary of the year’s activities (staff)
Jaume Brichfeus, constancy in art (Xavier Capdet)

Notes about the Spanish Civil War and the OCEAR vignettes (Enric Jerez)

This year, the 37th. Stamps exhibition (staff)

The Carnival to the Penya (carnival section)
Vilanova collections. An interesting discovery (Jose Maria Jorba Cremades)

Our library – 11 (staff)

Our archive, reality and proposal (staff)

3 comentaris:

Anònim ha dit...

I just added your website on my blogroll. I may come back later on to check out updates. Excellent information!

Anònim ha dit...

I just added your website on my blogroll. Really enjoyed reading through. Excellent information!

Anònim ha dit...

Really great article with very interesting information. You might want to follow up to this topic!?! 2011