de febrer 15, 2011

Inauguració de l'exposició "El nostre Carnaval: Tema de col·leccionisme".

Tal com estava previst el passat dia 12 es va fer la inauguració amb una sala plena d'un públic interessat en el nostre Carnaval i en les activitats de la nostra Societat. A l'acte de presentació, que va consistir en una petita xerrada per part dels organitzadors, varem comptar amb la Sra. Mila Arcarons, regidora de Premsa i Comunicació, en representació de l'ajuntament i del Sr. Xavier Pol, actual President de la FAC. El Sr. Francesc Escribano, que estava previst ens fes la presentació, finalment no va poder venir degut a un motiu professional inel·ludible.

Seguidament trobareu unes imatges de la inauguració.T
al y como estaba previsto el pasado dia 12 se realizó la inauguración con una sala llena de un público interesado en nuestro Carnaval y en las actividades de nuestra Sociedad. En el acto de presentación, que consistió en una pequeña charla por parte de los organizadores contamos con la Sra. Mila Arcarons, regidora de Prensa y Comunicación en representación del Ayuntamiento; y del Sr. Xavier Pol, actual presidente de la FAC. El Sr. Escribano, que estaba previsto que nos haríua la presentación, finalmente no pudo venir por motivos profesionales ineludibles. Seguidamente encontrareis unas imágenes de la inauguración.

Last February 12th the opening event started as planned, with a room full of people interested in our Carnival and the activities of our Society. For the opening event, consisting in a brief talk from the organizators, we had the presence of Mrs. Mila Arcarons, Councilwoman for Press and Comunication, acting in behalf of the Town Council, and Mr. Xavier Pol, current president of the FAC. Mr. Francesc Escribano, who was scheduled to participate in the opening event, could not attend due to unavoidable professional reasons. Next, you will find some pictures of the event.