de setembre 09, 2009

Els segells de la VI EXFILCAT

Aquests són els segells especials de la VI EXFILCAT.


Estos són los sellos especiales de la VI EXFILCAT.

These are the special stamps of the VI EXFILCAT.