de gener 29, 2009

2009, un any de referència

Ha començat aquest nou any 2009 amb voluntat de ser un any de referència a la nostra societat.

En primer lloc és any de la exposició filatèlica, però aquest any no serà la tradicional exposició local que celebrem bianualment a la nostra societat. Aquest any s’escau el 150è aniversari del naixement de Francesc Macià i Llussà, qui fou el primer president de la Generalitat de Catalunya recuperada el 1931, i fill de la nostra ciutat. L’efemèride requeria una celebració especial i per això organitzarem la VI Exposició Filatèlica Nacional Catalana, del 2 al 11 d’octubre.

I en segon lloc no podem oblidar que també aquest 2009 celebrem els 25 anys del nostre local social. Un local fruit de l’esforç i voluntat de molts socis que ens permet disposar d’un lloc nostre on desenvolupar totes les nostres activitats per difondre el col·leccionisme.
Tenim la voluntat de celebrar aquest fet amb el ressò que es mereix.

Dels actes de cada un d’aquests aniversaris us anirem informant oportunament en aquest blog, al butlletí social i en altres publicacions.


Ha empezado este nuevo año 2009 con la voluntad de ser un año de referencia en nuestra sociedad. En primer lugar es el año de la exposición filatelica, pero esta vez no será la tradicional exposición local que celebramos bianualmente en nuestra sociedad. Este año es el 150 aniversario del nacimiento de Francesc Macià i Llussà, quien fue el primer presidente de la generalitat de Catalunya recuperada en 1931, e hijo de nuestra ciudad. La efeméride requería una celebración especial i por eso organizaremos la VI Exposición Filatélica Nacional Catalana, del 2 al 11 de octubre. Y en segundo lugar no podemos olvidar que en este 2009 también celebramos los 25 años de nuestro local social. Un lugar fruto del esfuerzo i la voluntad de muchos socios que nos permite disfrutar de un lugar nuestro para desarrollar todas nuestras actividades y difundir el coleccionismo. Tenemos la voluntad de celebrar este hecho como se merece. Oportunamente os iremos informando de los actos concretos de ambos aniversarios en este blog, en el boletín de la sociedad y en otras publicaciones


We have started this 2009 with the will to make it a special year for our society and its history. In first place, this is the year of the Philatelic Exhibition, but it will not be the traditional local exhibition we hold every two years in our offices. This year is the 150 anniversary of the birth in our city Vilanona I la Geltrú of Francesc Macià i Llussà, the first president of the Generalitat de Catalunya, restored in 1931. This event merited a special celebration: the VI Catalan National Philatelic Exposition (“VI Exposició Filatèlica Nacional Catalana), which will take place from the 2nd to the 11th of October. In second place, we cannot forget that this 2009 we also celebrate the 25th anniversary of our current offices. The premises are the result of the effort and force of will of many of our members, which have allowed us to have a place of our own where we can develop our activities and spread the joy of collecting. We want to have the celebration as the event deserves. We will keep you informed about the specific events for both anniversaries through this blog, the society’s bulletin and other media.