d’abril 17, 2007

Obres d’adequació del local

El proper mes de setembre tenim previst l’inici de la segona part de les obres d’adequació del nostre local social a la normativa municipal vigent tal com ens demana l’Ajuntament.
En aquesta segona fase està previst adequar la sala gran d’exposicions així com la sala contigua (antiga cuina) i el magatzem. L’import el cobrirà la subvenció rebuda de la Generalitat de Catalunya. Quedarà pendent per una tercera fase l’adequació de la resta del nostre local que comprèn l’espai d’entrada, el bar i la secretaria.
Esperem doncs que per la propera Exposició Filatèlica, prevista per la segona meitat d’octubre, els nostres socis puguin gaudir d’una sala totalment remodelada.

El próximo mes de septiembre, tenemos previsto el inicio de la segunda parte de las obras de adecuación de nuestro local social a la normativa municipal vigente. En esta segunda fase está previsto adecuar la sala grande de exposiciones así como la sala contigua (antigua cocina) i el almacén. El importe de dichas obras lo cubrirá la subvención recibida por la Generalitat de Catalunya. Quedará pendiente una tercera fase para adecuar el resto del local social: la zona de entrada, el bar i la secretaria. Esperamos que para la próxima Exposición Filatélica, prevista para la segunda mitad del mes de octubre, nuestros socios puedan gozar de una sala totalmente remodelada.

Our forecast estimates that the second phase of the refurbishment of our offices will start next September. This refurbishment will allow us to comply with the current legislation, as the Town Hall representatives request. This second phase will deal with the main room, the room next to it (formerly a kitchen) and the room we use as a warehouse. This refurbishment will be funded by the grant from the Generalitat de Catalunya. The third phase will affect the remaining rooms: the entrance, the bar and the secretary’s office. We hope that the refurbishment will be completed by next Philatelic Exposition, which will take place during the second half of October.