de maig 25, 2006

Hem inaugurat!

El passat dijous 18 de maig vam inaugurar la Mostra filatèlica amb motiu del "125è Aniversari de l'arribada del tren a Vilanova", organitzada conjuntament amb el Museu del Ferrocarril de Vilanova.
La mostra es troba instal·lada a la sala d'exposicions temporals del museu i inclou: la col·lecció filatèlica de temàtica ferroviària del nostre soci i amic, en Miquel Lucea Pàmies, materials del propi museu de Vilanova i objectes cedits pel Museu Postal de Madrid.
L'acte inaugural fou presidit per la Regidora de cultura, Mercè Foradada, la directora del museu del Ferrocarril, Pilar Garcia, el col·leccionista Miquel Lucea i el President de la Penya, Josep Ferrer (veure foto). Tots ells realitzaren els seus parlaments destacant el valor de la filatèlia com a exponent cultural i on s'uneixen en aquesta ocasió el correu i el ferrocarril.
El dia 20, de 10.30 a 14.30h, ha funcionat l'estafeta temporal de correus des d'on s'ha pogut cancel·lar qualsevol correspondència amb el mata-segells especial commemoratiu. A més, la Penya ha editat per l'ocasió un sobre commemoratiu sobre el que també s'ha estampat el mencionat mata-segells.
La mostra restarà oberta fins el 24 de setembre.El pasado jueves 18 de mayo inauguramos la Muestra filatelica con motivo del "125 aniversario de la llegada del ferrocarril a Vilanova", organizada conjuntamente con el Museo del Ferrocarril de Vilanova. La muestra se encuentra instalada en la sala de exposiciones temporales del museo y incluye: la colección filatélica de temática ferroviaria de nuestro socio y amigo, Miquel Lucea Pàmies, objetos del propio museo de Vilanova y objetos ferroviarios cedidos por el Museo postal de Madrid. El acto inaugural fue presidido por la regidora de cultura, Mercè Foradada, la directora del museo, Pilar Garcia, el coleccionista Miquel Lucea y el Presidente de la Penya, Josep Ferrer (ver foto). Todos ellos realizaron sus parlamentos destacando el valor de la filatelia como exponente cultural, en esta ocasión reuniendo correo y ferrocarril. El día 20, de 10.30 a 14.30h funcionó la estafeta temporal de correos, desde donde se pudo cancelar cualquier correspondencia con el matasellos especial conmemorativo. Además, la Penya ha editado un sobre conmemorativo para la ocasión, en el que también se ha estampado el mencionado matasellos. La muestra estará abierta hasta el 24 de septiembre.


Last Thursday, May 18th, the philatelic exhibition in commemoration of the 125th anniversary of the arrival of the train to Vilanova, organized jointly with Vilanova's "Museu del Ferrocarril" (Train museum) was opened to the public. The exhibition is located in the temporal expositions hall of the museum and includes: our friend and fellow member Miquel Lucea Pàmies' philatelic collection based on the railway theme, items from the museum itself and several pieces lent by Madrid's Museo Postal (Postal museum). The opening event was presided by the town councilor in charge of cultural affairs, Mercè Foradada, Museu del Ferrocarril's director, Pilar Garcia, the collector Miquel Lucea and the President of Penya Filatèlica, Josep Ferrer (shown on photo). All of them gave a speech remarking the value of stamps as a cultural reference and their meeting point with the railway. The 20th the temporal post office has been open from 12.30 to 14.30, where post has been cancelled with the special commemorative stamp mark. Additionally, Penya Filatèlica has edited a commemorative postal envelope with the aforesaid postal mark. The exhibition will remain open until September 24th.