de desembre 28, 2005

Butlletí 32

Aquesta és la portada del butlletí 32, el darrer número que acaba de sortir i també el darrer número d’aquest 2005. La portada mostra l’acte inaugural de la 35a Exposició Filatèlica, de la que ja hem comentat coses.
Els principals continguts d’aquest número són:
“La Cruz Roja, medio de comunicación” de Victor Rodriguez
“Els nostres presidents IV: Manel Vilaseca Roselló” de Josep Ferrer
“Petita crònica de la 35 exposició Filatèlica” (redacció)
“Feluses Hispanoárabes” de Josep A. Moreno
“Els països filatélics” de Manel Vilaseca
“El fons de la nostra biblioteca – 3” (redacció)
També hi ha diverses notícies curtes i la programació del proper Carnaval.

Esta es la portada del boletín 32, el último número que acaba de salir y también el último de 2005. La portada muestra el acto inaugural de la 35 Exposición Filatélica, de la que ya hemos ido comentando cosas.
Los principales contenidos son:
“La Cruz Roja, medio de comunicación” de Victor Rodriguez
“Els nostres presidents IV: Manel Vilaseca Roselló” [Nuestros presidentes IV] de Josep Ferrer
“Petita crònica de la 35 exposició Filatèlica” [Pequeña crónica de la 35 Exposición Filatélica] (redacción)
“Feluses Hispanoárabes” de Josep A. Moreno
“Els països filatélics” [Países Filatélicos] de Manel Vilaseca
“El fons de la nostra biblioteca – 3” [El fondo de nuestra biblioteca] (redacción)
También hay diversas noticias cortas y la programación del próximo Carnaval.

That's the front cover of our review (num.32), the last one and the last of this year 2005. It shows a photo of the 35 Philatelic Exhibition opening.
The contents in this issue are:
“La Cruz Roja, medio de comunicación” [The Red Cross, a way of communication], Victor Rodriguez
“Els nostres presidents IV: Manel Vilaseca Roselló” [Our presidents IV], Josep Ferrer
“Petita crònica de la 35 exposició Filatèlica” [35 Philatelic exhibition report] (staff)
“Faluses Hispanoárabes” [Hispanoarabic faluses (coins)], Josep A. Moreno
“Els països filatélics” [Philatelic countries], Manel Vilaseca
“El fons de la nostra biblioteca – 3” [Our Library - 3] (staff)
It also includes some flash news and the programmed Carnival acts.