de setembre 28, 2020

Punt de llibre d'Alexandre de Riquer

 Aquest any 2020 farà cent anys de la mort a Palma de Mallorca, d’Alexandre de Riquer i Ynglada. Nascut el dia 3 de maig de 1856 a Calaf, comarca de l’Anoia, Alexandre de Riquer va ser un modernista arquetípic, un artista total que va cultivar en paral·lel i de forma qualitativa l’art i la literatura. Al costat de la pintura, el dibuix i el gravat, Riquer va conrear les arts aplicades. Dissenyador de cartells i ex-libris, també va fer de decorador. Com a escriptor, Riquer va escriure poemes, narracions, biografies i textos crítics sobre art i artistes. Home curiós i sensible, va ser un gran bibliòfil i col·leccionista. L’amor pels llibres va dur l’artista a combinar els seus talents en l’elaboració dels llibres propis il·lustrant-los ell mateix.

La nostra amiga Teresa Costa Gramunt, promotora i comissària de l’any Riquer, ens va proposar afegir-nos a la commemoració i ho fem amb l’edició d’un nou punt de llibre de la nostra col·lecció, el número 47, que recorda el centenari i que aquí trobareu reproduit. El punt esta il·lustrat amb un fragment de la aquarel·la d’Alexandre de Riquer que porta per títol “Crisantems”. L’original es propietat del senyor Joan Graells. 


Este año 2020 hará cien años de la muerte den Palma de Mallorca de Alexandre de Riquer Ynglada. Nacido en 3 de mayo de 1856 en Calaf, comarca del Anoia, Alexandre de Riquer fue un modernista arquetípico, un artista total que cultivó en paralelo y de forma cuantitativa el arte y la literatura. Al lado de la pintura, el dibujo y el grabado, Riquer conreó las artes aplicadas. Diseñador de carteles y ex-libris, también fue decorador. Como escritor, Riquer creó poemas, narraciones, biografías y textos críticos sobre arte y artistas. Hombre curioso y sensible, fue un gran bibliófilo y coleccionista. El amor por los libros llevo al artista a combinar sus talentos en la elaboración de sus libros ilustrándolos el mismo.

Nuestra amiga Teresa Costa Gramunt, promotora y comisariadel Año Riquer, nos propuso unirnos a la conmemoración y lo hacemos con la edición de un nuevo punto de libro de nuestra colección, el número 47, que recuerda este centenario y que aquí podéis ver reproducido. El punto está ilustrado con un fragmento de acuarela del mismo Alexandre de Riquer que lleva por título “Crisantemos”. El original es propiedad del señor Joan Graells.


This year 2020 will be 100 years since the death of Alexandre de Riquer Ynglada in Palma de Mallorca. Born on May 3, 1856 in Calaf, Anoia region, Alexandre de Riquer was an archetypal modernist, a total artist who cultivated art and literature in parallel and quantitatively. Alongside painting, drawing and engraving, Riquer worked on the applied arts. A designer of posters and bookplates, he was also a decorator. As a writer, Riquer created poems, narratives, biographies, and critical texts about art and artists. A curious and sensitive man, he was a great bibliophile and collector. The love for books led the artist to combine his talents in the elaboration of his books, illustrating them himself.

Our friend Teresa Costa Gramunt, promoter of the Riquer Year, suggested that we join in the commemoration and we do so with the edition of a new bookmark of our collection, number 47, about this centenary and that you can see reproduced here. The bookmark is illustrated with a fragment of "Chrysanthemums", a watercolor by Alexandre de Riquer. The original is the property of Mr. Joan Graells.