de desembre 19, 2019

Bones festes i millor any 2020

Felicitats per aquestes festes nadalenques i millor any 2020.Felicidades para estas fiestas de Navidad y mejor año 2020.

Merry Christmas and a Happy New Year 2020.

Acte de reconeixement a Xavier Garcia Soler

El passat dissabte, a les dotze del migdia, vam celebrar el petit acte de reconeixement a Xavier Garcia i Soler en el marc del centenari del seu naixement.
Aquí podeu veure algunes imatges de l'acte al qual va assistir una gran quantitat de públic.

Mostra dels llibres i articles que va escriure Xavier Garcia i Soler.

Paraules de Oriol Pi de Cabanyes.

Paraules de Joan Rigol, President del Parlament de Catalunya.

Paraules de Xavier Garcia Pujades, fill de l'homenatjat.

El pasado sábado a las doce del mediodia, celebramos el pequeño acto de reconocimiento a Xavier Garcia i Soler, en el marco del centenario de su nacimiento. Aquí podèis ver algunas imágenes del acto al cual asistió gran cantidad de público.

Last Saturday at noon, we celebrated the small act of recognition of Xavier Garcia i Soler, within the centenary of his birth. Here you can see some images of the act attended by a large number of audiences.

de desembre 05, 2019

Centenari del naixement de Xavier Garcia i Soler

Aquest any es compleix el centenari del naixement de l’escriptor i promotor cultural vilanoví Xavier Garcia i Soler. La trajectòria vital i cultural del personatge és coneguda, ja que ha estat detallada per estudiosos que han destacat la seva vocació de publicista, biògraf i historiador portada a terme a partir de 1972 amb la publicació de diversos llibres i la seva vinculació estreta a la Germandat Obrera d’Acció Catòlica (HOAC).
La Penya Filatèlica seguint la voluntat de fer-se ressò de les efemèrides de la ciutat organitza una mostra documental de la seva obra i de la seva repercussió en el món cultural a través de diferents publicacions que quedaran exposades a la nostra Societat. Aquesta mostra es podrà visitar fins a meitat del mes de gener de 2020 en l’horari habitual de la nostra Societat, de dilluns a dissabte de 18 a 20 hores i els diumenges d’11 a 13,30 hores.
A més, per deixar constància de la commemoració hem demanat a Correus un nou segell personalitzat dedicat al personatge que estarà disponible a tothom que n’estigui interessat.
Per l’acte d’inauguració, que farem el dissabte dia 14 de desembre a les 12 del migdia, comptarem amb les paraules d’en Xavier Garcia i Pujades que glossarà la figura del seu pare. A més a més entre altres el Senyor Joan Rigol i Roig, expresident del Parlament de Catalunya, ha volgut també acompanyar-nos en aquest acte en el que esperem la vostra presència.Este año se cumple el centenario del nacimiento del escritor y promotor cultural vilanovés Xavier Garcia i Soler. La trayectoria vital y cultural del personaje es conocida, ya que ha sido detallada por estudiosos que han destacado su vocación de publicista, biógrafo e historiador llevada a cabo a partir de 1972 con la publicación de varios libros y su estrecha vinculación con la “Germandat Obrera d’Acció Catòlica” (HOAC).
La Penya Filatèlica siguiendo la voluntad de hacerse eco de las efemérides de la ciudad organiza una muestra documental de su obra y de la repercusión en el mundo cultural a través de diferentes publicaciones que quedaran expuestas en nuestra Sociedad. Esta muestra se podrá visitar hasta la mitad del mes de enero de 2020 en el horario habitual de nuestra Sociedad, de lunes a sábado de 18 a 20 horas, i los domingos de 11 a 13.30 horas.
Además, para dejar constancia de la conmemoración hemos pedido a Correos un nuevo sello personalizado dedicado al personaje que estará disponible para todo aquel que esté interesado.
Para el acto de inauguración, que haremos el sábado día 14 de diciembre a las 12 del mediodía, contaremos con las palabras de Xavier Garcia i Pujades que glosará la figura de su padre. Además, entre otros, el señor Joan Rigol i Roig, expresidente del Parlament de Catalunya, ha querido también acompañarnos en este acto en el que esperamos vuestra presencia.


This year marks the centenary of the birth of the local writer and cultural promoter Xavier Garcia i Soler. The vital and cultural trajectory of the character is known, since it has been detailed by scholars who have highlighted their vocation as a publicist, biographer and historian carried out since 1972 with the publication of several books and their close relationship with the “Germandat Obrera d'Acció Catòlica ” (HOAC).
The Penya Filatèlica, following the will to echo the ephemeris of the city, organizes a documentary exhibition of its work and its impact on the cultural world through different publications that will be exhibited in our Society. This sample can be visited until the middle of the month of January 2020 at the usual time of our Society, from Monday to Saturday from 6 pm to 8 pm, and on Sundays from 11 am to 1.30 pm.
In addition, to record the commemoration we have asked Correos for a new personalized stamp dedicated to the character that will be available to anyone who is interested.
For the opening ceremony, which we will do on Saturday, December 14 at 12 noon, we will have the words of Xavier Garcia i Pujades about his father. In addition, among others, Mr. Joan Rigol i Roig, former president of the Parliament of Catalonia, also wanted to join us in this event in which we await your presence.

de novembre 09, 2019

24a Trobada d’intercanvi de Taps Corona

El diumenge dia 17 de novembre de 2019 de 10,30 a 13,30 hores, tindrà lloc en el nostre local social (carrer Albert Virella i Bloda 15), la 24a Trobada de Col·leccionistes de Taps Corona.

Us esperem a tots.

El domingo día 17 de noviembre de 2019, de 10.30 a 13.30 horas, tendrá lugar en nuestro local social (carrer Albert Virella i Bloda 15), el 24º Encuentro de Coleccionistas de Tapones corona. Os esperamos a todos.

On Sunday November 17, 2019, from 10.30 a.m. to 1.30 p.m., the 24th Crown Cap Collectors Meeting will take place in our social offices (15th, Albert Virella i Bloda street). We wait for you all.

d’octubre 29, 2019

Dinar de germanor de la 41a Expo Filatèlica

Aquí teniu algunes imatges que l'amic Pere Martí va fer del dinar durant el qual es van entregar els records de la 41a Exposició Filatèlica.


Un parell d'imatges de la taula amb tots els asistents


Entrega del remi a Vicente Pastor Perdiguero

Entrega del premi a Ricard Cucurella

Entrega dels premis al Josep A. Plans i a Jacob Dekker 

Entrega del premi a Joan Egea

Entrega del premi a Lluis Eroles

Entrega del premi a Pilar Martinez

Entrega del premi a Albert Torres

Entrega del premi a Roger Callau

Entrega del premi a Enric Tena

 Entrega del premi a Pere Martí

Entrega del premi a Jordi Campderrós


Aquí tenéis algunas imagenes que el amigo Pere Martí realizó de la comida durante la cual se entregaron los recuerdos de la 41º Exposición Filatelica.

Here you have some images that friend Pere Martí made of the lunch during which the mementos of the 41st Philatelic Exhibition were presented.

d’octubre 17, 2019

13a Trobada de col·leccionistes de punts de llibre

El diumenge dia 20 d'octubre, de 10.30 a 13.30 hores en el nostre local social, tindrà lloc la 13a Trobada de col·leccionistes de punts de llibre.
En motiu d’aquesta trobada s’editarà el punt de llibre número 44 de la nostra col·lecció il·lustrat amb una obra de l’artista vilanovin Julen W.
Aquí el teniu reproduït.

Us esperem a tots.El domingo día 20 de octubre, de 10.30 a 13.30 horas, en nuestro local social, realizaremos el 13º Encuentro de coleccionistas de puntos de libro.
En motivo de este encuentro se editará el punto de libro número 44 de nuestra colección, ilustrado por el artista local Julen W.
Aquí lo tenéis reproducido.
Os esperamos a todos.

On Sunday, March 20th, from 10.30 am to 1.30 pm, in our social offices, we will hold the 13th Meeting of bookmark collectors.
On the occasion of this meeting will be published the bookmark number 44 of our collection, illustrated by the local artist Julen W.
Here you have it reproduced.
We wait for you all.

d’octubre 08, 2019

75 aniversari de l’Associació Pessebrista de Vilanova i la Geltrú

L'any 1943, un grup de vilanovins va organitzar un concurs de pessebres. L’any següent, gràcies a l'impuls de l'arxiprest Mossèn Llorenç Garriga, es van constituir en associació i van aconseguir ser nomenats Delegació de l'Associació de Pessebristes de Barcelona. L’activitat continuà durant els següents anys, fins que L'Associació de Pessebristes de Vilanova i la Geltrú s’independitza i es constitueix formalment l'any 1996.
Tal com podem llegir a la seva pàgina web actualment, a banda de les habituals exposicions nadalenques, l’Associació té també l'encàrrec de construir el Pessebre de la Plaça de la Vila de Vilanova, i organitza diferents actes com: la celebració de la festa de Sant Francesc d'Assís, la visita a exposicions de pessebres d'altres associacions de Catalunya, un curset de pessebrisme, etc.
Aquest any, l’associació fa 75 anys d’activitat. Des de la Penya Filatèlica vam proposar la idea de commemorar aquest aniversari amb un nou segell del tipus personalitzat. Avui aquest segell és ja una realitat i aquí us el presentem quedant ja a disposició de tothom que n’estigui interessat.

El año 1943, un grupo de ciudadanos organizó un concurso de pesebres. El año siguiente, gracias al impulso del arcipreste Llorenç Garriga, se constituyeron en asociación y consiguieron ser nombrados Delegación de la “Associació de Pessebristes de Barcelona”. La actividad continuó durante los años siguientes, hasta que la “Associació de Pessebristes de Vilanova i la Geltrú” se independizó y se constituyó formalmente el año 1996.
Tal como podemos leer en su web, actualmente además de las exposiciones navideñas, la asociación también tiene el encargo de construir el Pesebre de la Plaza de la Vila de Vilanova, y organiza diversos actos como: la celebración de la fiesta de San Francisco de Asís, la visita a exposiciones de pesebres de otras asociaciones de Catalunya, un curso de pesebrismo, etc.
Este año, la asociación cumple 75 años de actividad. Des de la Penya Filatèlica propusimos la idea de conmemorar este aniversario con un nuevo sello de tipo personalizado. Hoy este sello es ya una realidad y aquí os lo presentamos, quedando ya a disposición de todo aquel que esté interesado.


In 1943, a group of citizens organized a manger contest. The following year, thanks to the impulse of the archpriest Llorenç Garriga, they formed an association and were appointed as Delegation of the "Associació de Pessebristes de Barcelona". The activity continued during the following years, until the “Associació de Pessebristes de Vilanova i la Geltrú” became independent and was formally established in 1996.
As we can read on its website, in addition to the Christmas exhibitions, the association also has the task of building the Manger at the Plaza de la Vila de Vilanova, and organizes various events such as: the celebration of the festival of San Francisco de Asís , the visit to exhibitions of mangers of other associations of Catalonia, a course of manger construction, etc.
This year, the association celebrates 75 years of activity. From Penya Filatèlica we proposed the idea of ??commemorating this anniversary with a new personalized stamp. Today this stamp is already a reality and here we present it, being already available to anyone who is interested.