d’octubre 20, 2017

140è aniversari del naixement d’Alexandre de Cabanyes i Marquès

Aquest any s’escau el 140è aniversari del naixement, a Barcelona, del pintor vilanoví Alexandre de Cabanyes i Marquès. Coincidint amb aquesta data el nostre Ajuntament i el Consell Comarcal del Garraf van decidir considerar enguany com l’any Cabanyes i fer-li un merescut homenatge tot organitzant una sèrie d’exposicions sobre la seva obra.

La nostra Societat no podia deixar passar la oportunitat d’afegir-se també al homenatge i gràcies al món del col·leccionisme organitzar una mostra documental i gràfica de la seva trajectòria. Com ens és habitual, gràcies als material aplegats per alguns dels nostres socis, podrem veure a la nostra sala un conjunt d’impresos, publicacions, llibres i catàlegs que ens donaran una visió de la seva vida i de la trajectòria de la seva obra. Aquesta mostra serà un bon complement a altres exposicions d’organització institucional en les que podrem veure i admirar diverses de les seves obres.

Inaugurarem la mostra el dissabte dia 4 de novembre a les set de la tarda en un acte, en el nostre local, on el senyor Oriol Pi de Cabanyes, net de l’artista, ens farà la presentació. També editarem un nou punt de llibre de la nostra col·lecció, el número 36, i hem demanat a Correus dos segells personalitzats que reproduiran la imatge del artista i un dels seus quadres dipositat al Museu Balaguer.

La mostra estarà oberta al públic del 4 al 30 de novembre i es podrà visitar en els horaris habituals de la Societat. Feiners i dissabtes de 18 a 20,30 hores i els diumenges d’11 a 13,30 hores.
Este año es el 140 aniversario del nacimiento, en Barcelona, del pintor local Alexandre de Cabanyes i Marquès. Coincidiendo con esta fecha nuestro Ayuntamiento y el Consell Consell del Garraf decidieron considerar este como el año Cabanyes y hacerle un merecido homenaje organizando una serie de exposiciones sobre su obra.
Nuestra sociedad no podía dejar pasar la oportunidad de sumarse al homenaje y gracias al mundo del coleccionismo organizar una muestra documental y gráfica de su trayectoria. Como nos es habitual, gracias a los materiales recogidos por algunos de nuestros socios, podemos ver en nuestra sala un conjunto de impresos, publicaciones, libros y catálogos que nos darán una visión de su vida y de la trayectoria de su obra. Esta muestra será un buen complemento a otras exposiciones de organizaciones institucionales en las que podremos ver y admirar diversas de sus obras.
Inauguramos la muestra el sábado 4 de noviembre a las siete de la tarde en un acto, en nuestro local social, donde el señor Oriol Pi de Cabanyes, nieto del artista, nos hará la presentación. También editaremos un nuevo punto de libro de nuestra colección, el número 36, y hemos pedido a Correos dos sellos personalizados que reproducirán la imagen del artista y uno de sus cuadros depositados en el museo Balaguer.
La muestra estará abierta al público del 4 al 30 de noviembre y se podrá visitar en los horarios habituales de la sociedad. Laborales y sábados de 18 a 20.30 horas y domingos de 11 a 13.30 horas.

This year is the 140th anniversary of the birth, in Barcelona, ??of the local painter Alexandre de Cabanyes i Marquès. Coinciding with this date our City Council and the Consell Consell del Garraf decided to consider this as the “year Cabanyes” and make a well-deserved tribute by organizing a series of exhibitions about his work.
Our society could not pass up the opportunity to join the tribute and thanks to the world of collecting organize a documentary and graphic sample of its trajectory. As usual, thanks to the materials collected by some of our members, we can see in our showroom a set of printed matter, publications, books and catalogues that will give us an insight into his life and the trajectory of his work. This exhibition will be a good complement to other exhibitions of institutional organizations in which we can see and admire his works.
We inaugurated the show on Saturday, November 4th, at seven in the afternoon in an event, in our social offices, where Mr. Oriol Pi de Cabanyes, grandson of the artist, will make the presentation. We will also publish a new book item in our collection, number 36, and we have asked Correos two personalized stamps that will reproduce the artist's image and one of his paintings deposited in the Balaguer Museum.
The exhibition will be open to the public from November 4th to 30th and can be visited in the normal times of society. Week days and Saturdays, from 18 to 20.30 hours and Sundays from 11 to 13.30 hours.

d’octubre 01, 2017

9a Trobada de col·leccionistes de punts de llibre

El diumenge dia 8 d’octubre, de 10.30 a 13.30 hores en el nostre local social, tindrà lloc la 9a Trobada de col·leccionistes de punts de llibre.
En motiu d’aquesta trobada s’editarà el punt de llibre número 35 de la nostra col·lecció amb una il·lustració de l’artista Josep M. Pinyol que aquí teniu reproduït.
Us esperem a tots.El domingo día 8 de octubre, de 10.30 a 13.30 horas en nuestro local social, tendrá lugar el 9º encuentro de coleccionistas de puntos de libro.
En motivo de este encuentro se editará el punto de libro numero 35 de nuestra colección, con una ilustración del artista Josep M. Pinyol que aquí tenéis reproducido.
Os esperamos a todos.


On Sunday October 8th, from 10.30 to 13.30 h. in our social offices, the 9th bookmarks collectors meeting will take place. 
To celebrate this meeting we will publish the bookmark number 35 of our collection, with an illustration of the artist Josep M. Pinyol that we reproduce it here.
We wait for all.

de setembre 27, 2017

40 Exposició Filatètica

Aquí teniu algunes imatges de la inauguració de la 40a Exposició Filatèlica.

Roger Callao, Joan Isern (President de Fecafil), Josep Ferrer (President de la Penya) 
i Teresa Llorens (Regidora de Cultura de Vilanova).


Public visitant la exposició.

Jurat de Fecafil: Jordi Campderrós, Pere Martí i Antonio Moreno.


El dissabte va venir el carter per matasegellar el sobre commemoratiu.
Aquí tenéis algunas imágenes de la inauguración de la 40 Exposición Filatelica. El sábado vino el cartero para mata-sellar el sobre conmemorativo.

Here you have some images of the inauguration of the 40th Philatelic Exhibition. On Saturday the postman came to use the mark in the commemorative envelopes.

de setembre 04, 2017

Butlletí 48

Acaba de sortir una nova edició del nostre Butlletí.

El seu contingut es:
* Portada: Una temporada 2016-2017 plena d'activitats
* Notes breus (redacció)
* Per començar  (Josep Ferrer Serra)
* En el nostre record (redacció)
* 2016-2017. Resum d'activitats (redacció)
* Els mesos que vindrán (redacció)
* Josep Ferrer i Vidal (1817-1893). L'home fort de la indústria vilanovina del segle XIX (Albert Tubau)
* Las monedas de cobre del Generalísimo José María Morelos y las últimas acuñaciones coloniales de México (Josep Anton Moreno-Bedmar)
* Les meves dèries. La meva primera col·lecció (Jordi Baiges)
* Notes sobre la Guerra Civil Espanyola i les vinyetes: Ajut Català (Enric Jerez)
* Els Goigs de Mossén Jacint Verdaguer (Antoni Sagarra i Mas)
* Pensant en veu alta cent anys de Carnaval a Vilanova (Joan Ignasi Gómez)
* El fons de la nostra biblioteca: altres col·leccionismes (redacció)
* Segells del Penedès 2 (redacció)
* Altres activitats, fins a final d'any (redacció)Contenidos: 
* Portada: una temporada llena de actividades
* Notas breves (redacción)
* Para empezar (Josep Ferrer Serra)
* En nuestro recuerdo (redacción)
* 2016-1017. Resumen de actividades (redacción)
* Los meses que vendrán (redacción)
* Josep Ferrer i Vidal (1817-1893). El hombre fuerte de la industria vilanovesa del siglo XIX (Albert Tubau)
* Las monedas de cobre del Generalísimo José María Morelos y las últimas acuñaciones coloniales de méxico (Josep A. Moreno Bedmar)
* Mis manías. Mi primera colección (Jordi Baiges)
* Notas sobre la Guerra Civil Española y las viñetas: Ajut Català (Enric Jerez)
* Los Gozos del sacerdote Jacint Verdaguer (Antoni Sagarra i Mas)
* Pensando en voz alta los cien años del Carnaval de Vilanova (Joan Ignasi Gómez)
* El fondo de nuestra biblioteca: otras coleccionismos (redacción)
* Sellos del Penedés 2 (redacción)
* Otras actividades, hasta final de año (redacción)


Contents:
* Cover: a season full of activities
* Brief notes (staff)
* To begin with (Josep Serra Ferrer)
* In loving memory (staff)
* 2016-1017, briefing of activities (staff)
* The months to come (staff)
* Josep Ferrer i Vidal (1817-1893). The strong man of the Vilanova industry during the XIX century (Albert Tubau)
* The coper coins of General José María Morelos and the last mexican colonial mintings (Josep A. Bedmar Moreno)
* My manias. Myfist collection (Jordi Baiges)
* Notes on the Spanish Civil War and cartoons: "Ajut Català" (Enric Jerez)
* The Joys of priest Jacint Verdaguer (Antoni Sagarra i Mas)
* Thinking aloud about the hundred years of Vilanova's Carnival (Joan Ignasi Gómez)
* Our library: other collectionisms (staff)
* Penedés Stamps 2 (staff)
* Other activities from now till the end of year (staff)


de juliol 27, 2017

Vacances d'estiu

Marxem de vacances d'estiu. El local social estarà tancat del 31 de juliol al 20 d'agost (ambos inclosos).Marchamos de vacaciones de verano. El local social estará cerrado del 31 de julio al 20 de agosto (ambos inclusive).

We are going on summer vacations. the offices will be closed from July 31th to August 20th (both included).

de juny 21, 2017

40a Exposició Filatèlica

Aquest any celebrarem la nostra 40a Exposició Filatèlica entre els dies 22 al 30 de setembre. La dedicarem a commemorar el 200 aniversari del naixement del empresari i industrial vilanoví, creador de la Fàbrica de Mar, en Josep Ferrer i Vidal.

La inauguració serà el divendres dia 22 de setembre a les set de la tarda en el nostre local social. Esperem poder comptar amb representació del nostre Ajuntament i de la Federació Catalana de Societats Filatèliques (FECAFIL) que vulguin acompanyar-nos per presidir l’acte.

El dissabte dia 23, d’11 a 14 hores, hi haurà instal·lada en el nostre local la estafeta temporal de correus amb el mata-segells commemoratiu de l’exposició. Editarem un sobre commemoratiu i esperem comptar, com és habitual, amb un segell personalitzat de Correus del personatge. Us presentem el projecte de segell i mata-segells que hem presentat a Correus.


L’exposició serà competitiva i oberta a tots els filatelistes que vulguin participar. En el següent enllaç podreu accedir a les bases de l’exposició i la butlleta d’inscripció.

Bases i butlleta

L’exposició es podrà visitar fins el 30 de setembre en l’horari habitual de la nostra Societat, de dilluns a dissabtes de 6 a 8,30 de la tarda i els diumenges d’11 a 2 de la tarda.Este año celebramos nuestra 40 Exposición Filatélica del 22 al 30 de septiembre. La dedicaremos a conmemorar el 200 aniversario del nacimiento del empresario e industrial local, creador de la Fábrica de Mar, Josep Ferrer Vidal.
La inauguración será el viernes 22 de septiembre a las siete de la tarde en nuestro local social. Esperemos contar con representación de nuestro ayuntamiento y de la federación Catalana de Sociedades Filatélicas (FECAFIL) que quieran acompañarnos para presidir el acto.
El sábado 23, de 11 a 14 horas, se instalará en nuestro local la estafeta temporal de correos con el matasellos conmemorativo de la exposición. Editaremos un sobre conmemorativo y esperamos contar, como es habitual, con un sello personalizado de Correos del personaje. Os presentamos el proyecto de sello y matasellos que hemos presentado a Correos.
La exposición será competitiva y abierta a todos los filatelistas que quieran participar. En el siguiente enlace podéis acceder a las bases de la exposición y al formulario de inscripción.
La exposición se podrá visitar hasta el 30 de septiembre en el horario habitual de nuestra sociedad, de lunes a sábado de 6 a 8.30 de la tarde, y los domingos de 11 a 2 de la tarde.


This year we celebrate our 40th Philatelic Exhibition from September 22nd to 30th. We will dedicate it to commemorate the 200th anniversary of the birth of the local entrepreneur and industrialist, creator of the “Fàbrica de Mar”, Josep Ferrer Vidal.
The inauguration will be on Friday, September 22nd at seven in the afternoon in our offices. We hope to have representation of our city council and the Catalan Federation of Philatelic Societies (FECAFIL) who want to join us to preside over the event.
On Saturday 23rd, from 11 to 14 hours, the temporary post office with the postmark commemorative of the exhibition will be installed in our offices. We will edit a commemorative envelope and expect to have, as usual, a custom postage stamp with the character. We present the draft stamp and postmark that we have submitted to Correos.
The exhibition will be competitive and open to all philatelists who want to participate. In the following link you can access the bases of the exhibition and the registration form.
The exhibition can be visited until September 30th in the usual time of our society, from Monday to Saturday from 6 to 8.30p.m., and on Sundays from 11a.m. to 2p.m.

de juny 04, 2017

Trobada d’intercanvi de cromos

A proposta del nostre bon amic i soci Jordi Calafell Marti, el proper diumenge dia 11 de juny, d’11 a 13 hores, tindrem en el nostre local social una trobada d’intercanvi de cromos de la col·lecció “Super Animals 2”.
Volem iniciar aquest tipus de trobada per fomentar el col·leccionisme i la possibilitat de tenir un lloc d’intercanvi de cromos tant per nens com per adults de la nostra ciutat. Comencem amb els cromos de la dita col·lecció però hi ha la possibilitat de fer altres col·leccions a petició dels assistents.
Esperem que la trobada sigui del vostre gust i les puguem repetir.A propuesta de nuestro amigo y socio Jordi Calafell Marti, el próximo domingo día 11 de junio de 11 a 13 horas, tendremos en nuestro local social un encuentro de intercambio de cromos de la colección “Super Animals 2”.
Queremos iniciar este tipo de encuentros para fomentar el coleccionismo y la posibilidad de tener un lugar de intercambio de cromos, tanto para niños como para adultos en nuestra ciudad. Comenzamos con los cromos de la mencionada colección pero hay la posibilidad de hacer otras a petición de los asistentes.
Esperamos que el encuentro sea de vuestro agrado y lo podamos repetir.


On the proposal of our friend and partner Jordi Calafell Marti, next Sunday, June 11th from 11 to 13 hours, we will have in our social place a meeting of exchange of stickers of the collection "Super Animals 2".
We want to start this type of meetings to promote collecting and the possibility of having a place for stickers’ exchange, for children and adults in our city. We started with the stickers of the mentioned collection but there is the possibility of making others at the request of the attendees.
We hope that the meeting is to your liking and we can repeat it.