d’octubre 17, 2019

13a Trobada de col·leccionistes de punts de llibre

El diumenge dia 20 d'octubre, de 10.30 a 13.30 hores en el nostre local social, tindrà lloc la 13a Trobada de col·leccionistes de punts de llibre.
En motiu d’aquesta trobada s’editarà el punt de llibre número 44 de la nostra col·lecció il·lustrat amb una obra de l’artista vilanovin Julen W.
Aquí el teniu reproduït.

Us esperem a tots.El domingo día 20 de octubre, de 10.30 a 13.30 horas, en nuestro local social, realizaremos el 13º Encuentro de coleccionistas de puntos de libro.
En motivo de este encuentro se editará el punto de libro número 44 de nuestra colección, ilustrado por el artista local Julen W.
Aquí lo tenéis reproducido.
Os esperamos a todos.

On Sunday, March 20th, from 10.30 am to 1.30 pm, in our social offices, we will hold the 13th Meeting of bookmark collectors.
On the occasion of this meeting will be published the bookmark number 44 of our collection, illustrated by the local artist Julen W.
Here you have it reproduced.
We wait for you all.

d’octubre 08, 2019

75 aniversari de l’Associació Pessebrista de Vilanova i la Geltrú

L'any 1943, un grup de vilanovins va organitzar un concurs de pessebres. L’any següent, gràcies a l'impuls de l'arxiprest Mossèn Llorenç Garriga, es van constituir en associació i van aconseguir ser nomenats Delegació de l'Associació de Pessebristes de Barcelona. L’activitat continuà durant els següents anys, fins que L'Associació de Pessebristes de Vilanova i la Geltrú s’independitza i es constitueix formalment l'any 1996.
Tal com podem llegir a la seva pàgina web actualment, a banda de les habituals exposicions nadalenques, l’Associació té també l'encàrrec de construir el Pessebre de la Plaça de la Vila de Vilanova, i organitza diferents actes com: la celebració de la festa de Sant Francesc d'Assís, la visita a exposicions de pessebres d'altres associacions de Catalunya, un curset de pessebrisme, etc.
Aquest any, l’associació fa 75 anys d’activitat. Des de la Penya Filatèlica vam proposar la idea de commemorar aquest aniversari amb un nou segell del tipus personalitzat. Avui aquest segell és ja una realitat i aquí us el presentem quedant ja a disposició de tothom que n’estigui interessat.

El año 1943, un grupo de ciudadanos organizó un concurso de pesebres. El año siguiente, gracias al impulso del arcipreste Llorenç Garriga, se constituyeron en asociación y consiguieron ser nombrados Delegación de la “Associació de Pessebristes de Barcelona”. La actividad continuó durante los años siguientes, hasta que la “Associació de Pessebristes de Vilanova i la Geltrú” se independizó y se constituyó formalmente el año 1996.
Tal como podemos leer en su web, actualmente además de las exposiciones navideñas, la asociación también tiene el encargo de construir el Pesebre de la Plaza de la Vila de Vilanova, y organiza diversos actos como: la celebración de la fiesta de San Francisco de Asís, la visita a exposiciones de pesebres de otras asociaciones de Catalunya, un curso de pesebrismo, etc.
Este año, la asociación cumple 75 años de actividad. Des de la Penya Filatèlica propusimos la idea de conmemorar este aniversario con un nuevo sello de tipo personalizado. Hoy este sello es ya una realidad y aquí os lo presentamos, quedando ya a disposición de todo aquel que esté interesado.


In 1943, a group of citizens organized a manger contest. The following year, thanks to the impulse of the archpriest Llorenç Garriga, they formed an association and were appointed as Delegation of the "Associació de Pessebristes de Barcelona". The activity continued during the following years, until the “Associació de Pessebristes de Vilanova i la Geltrú” became independent and was formally established in 1996.
As we can read on its website, in addition to the Christmas exhibitions, the association also has the task of building the Manger at the Plaza de la Vila de Vilanova, and organizes various events such as: the celebration of the festival of San Francisco de Asís , the visit to exhibitions of mangers of other associations of Catalonia, a course of manger construction, etc.
This year, the association celebrates 75 years of activity. From Penya Filatèlica we proposed the idea of ??commemorating this anniversary with a new personalized stamp. Today this stamp is already a reality and here we present it, being already available to anyone who is interested.

de setembre 30, 2019

Inauguració de la 41a Exposició Filatèlica

Aquí teniu algunes imatges de l'acte d'inauguració de la 41a Exposició Filatèlica del divendres 27 de setembre.

Jurat de Fecafil

Panoràmica de la sala amb les col·leccions

Acte d'inauguració (d'esquerra a dreta): Marta Guinda (regidora de l'Ajuntament), Josep Ferrer (president de la Penya) i Joan Isern (President de Fecafil).

Escoltant explicacions sobre les col·leccions.

Els visitants mirant les diferents col·leccions.

Aquí tenéis algunas fotos del acto de inauguración de la 41º Esposición Filatèlica, el 27 de septiembre.
Here you ca see a few pictures of the 41st Philatelic Exhibition opening event on september 27th.


El dissabte 28 vam tenir oberta una estafeta temporal que va usar el mata-segells especial de Correus.

El sr. Manuel Nogueira, carter delegat encarregat de matasegellar la correspondència.

Sobre especial, amb el segell i el mata-segells de la Exposició.

El sábado 28 tuvimos abierta una estafeta temporal que usó el mata-sellos especial de Correos.
On Saturday 28th we had open the temporal post office that used the special mark we requested to Correos.

de setembre 09, 2019

41a Exposició Filatèlica

El divendres dia 27 de setembre, a les set de la tarda, inaugurarem en el nostre local social la 41a Exposició Filatèlica. Ens trobem novament amb any d’exposició filatèlica, any de retornar als orígens de la nostra Societat quan la filatèlia era la especialitat de col·leccionisme que vertebrava la vida de la Societat i dels que hi formaven part. En aquesta ocasió podrem admirar i gaudir de les diferents col·leccions que hi participen tant de filatelistes locals com de diferents llocs de Catalunya. Tots ells ens presenten amb orgull els seus treballs amb el segell com element principal i protagonista, ja sigui d’una estudiada temàtica o mostrant la realitat d’un país o d’algun esdeveniment.
L’exposició serà competitiva i comptarem amb un jurat de la Federació Catalana de Societats Filatèliques (FECAFIL) que mirarà les col·leccions i les puntuarà segons el mèrit de cada una d’elles. Com ens és habitual hem emmarcat l’exposició en una efemèride local. Aquest any en la commemoració del centenari de la mort del pintor vilanoví Manuel Cusi i Ferret. Cusí fou un destacat pintor vilanoví que practicà el seu art a la segona meitat del segle XIX.
El dissabte dia 28, d’11 a 14 hores, tindrem instal·lada l’estafeta temporal de correus on es podrà cancel·lar la correspondència que es presenti amb el mata-segells especial de l’exposició que Correus ens ha concedit. Hem d’agrair a la nostra consocia Maria Victòria Canyelles i Pastó la seva ajuda i col·laboració realitzant el retrat del pintor que il·lustra el mata-segells. Així mateix editarem un nou segell personalitzat amb la imatge del personatge i un sobre commemoratiu.
L’exposició es podrà visitar del 27 al 30 de setembre en horaris habituals de la Societat; feiners i dissabte de 6 a 8 del vespre i diumenge d’11 a 14 hores.


El viernes día 27 de septiembre, a las siete de la tarde, inauguraremos en nuestro local social, la 41º Exposición Filatélica. Nos encontramos nuevamente en año de exposición filatélica, en año de retornar a los orígenes de nuestra Sociedad cuando la filatelia era la especialidad de coleccionismo que vertebraba la vida social y de los que formábamos parte. En esta ocasión podremos admirar y gozar de las diferentes colecciones que participan tanto de filatelistas locales como de diferentes lugares de Cataluña. Todos ellos presentan con orgullo sus Trabajos con el sello como elemento principal y protagonista, ya sea una estudiada temática o mostrando la realidad de un país o evento.
La exposición será competitiva y contaremos con un jurado de la Federación Catalana de Sociedades Filatélicas (FECAFIL) que mirará las colecciones y las puntuará según el mérito de cada una de ellas. Como es habitual hemos enmarcado la exposición en una efeméride local. Este año en la conmemoración del centenario de la muerte del pintor local Manuel Cusí i Ferret. Cusí fue un destacado pintor local que practicó su arte durante la segunda mitad del siglo XIX.
El sábado 28, de 11 a 14 horas, tendremos instalada la estafeta temporal de correos donde se podrá cancelas la correspondencia que se presente con el mata-sellos especial de la exposición que Correos nos ha concedido. Hemos de agradecer a nuestra socia Maria Victòria Canyelles i Pastó su ayuda y colaboración realizando el retrato del pintor que ilustra dicho mata-sellos. Así mismo editaremos un nuevo sello personalizado con la imagen del personaje y un sobre conmemorativo.
La exposición se podrá visitar del 27 al 30 de septiembre durante los horarios habituales de la sociedad: laborables y sábados de 6 a 8 de la tarde, y domingos de 11 a 14 horas.

On Friday, September 27, at 7 pm, we will inaugurate the 41st Philatelic Exhibition in our social offices. We are again in a year of philatelic exhibition, in a year of returning to the origins of our Society when philately was the specialty of collecting, the bone of our social life and of which we were part. On this occasion, we can admire and enjoy the different collections that participate both from local philatelists and from different places in Catalonia. All of them proudly present their works with the stamp as the main element, whether it is a studied theme or showing the reality of a country or event.
The exhibition will be competitive and we will have a jury of the Catalan Federation of Philatelic Societies (FECAFIL) that will look at the collections and rate them according to the merit of each one of them. As usual, we have framed the exhibition in a local event. This year in commemoration of the centenary of the death of local painter Manuel Cusí i Ferret. Cusí was a leading local painter who practiced his art during the second half of the 19th century.
On Saturday 28, from 11 to 14 hours, we will have installed the temporary post office where you can cancel the correspondence presented with the special postmark of the exhibition that Correos has granted us. We have to thank to our member Mrs. Maria Victòria Canyelles i Pastó for her help and collaboration by making the portrait of the painter who illustrates this postmark. We will also edit a new personalized stamp with the image of the character and a commemorative envelope.
The exhibition can be visited from September 27 to 30 during the regular hours of the society: weekdays and Saturdays from 6 to 8 pm, and Sundays from 11 am to 2 pm.

d’agost 05, 2019

Vacances d'estiu

Marxem de vacances d'estiu. El local estarà tancat del 7 al 25 d'agost, ambdós inclosos.
Bon estiu a tothom!Marchamos de vacaciones de verano. El local estará cerrado del 7 al 25 de agosto, ambos incluidos.
¡Buen verano a todos!

We are going on vacations. Our offices will be closed from august 7th to the 25th, both included.
Happy summer to all!

de juliol 31, 2019

Butlletí 50

Acaba de sortir el butlletí número 50.

Contingut:
* Notes Breus (redacció)
* Per començar (Josep Ferrer Serra)
* Resum d’activitats 2018-019 (redacció)
* Els mesos que vindran (redacció)
* Notes sobre la Guerra Civil Espanyola i les vinyetes: Altaveu del Front (Enric Jerez)
* Les meves dèries (4). Les altres col·leccions (Jordi Baiges)
* El Cep i la Nansa, 40 anys. Una editorial de Fons. (Enric de P. Mestres)
* Ramón Ferrer i Parera, editor de goigs vilanovins (Antoni Sagarra i Mas)
* Filatelistes i exlibristes (Marià Casas Hierro)
* El duro sevillano (Josep A. Moreno Bedmar)
* Manuel Cusí Ferret, pintor vilanoví del segle XIX (Francesc X. Puig Rovira)
* Segells del Penedès (redacció)
* Vinyetes de Vilanova i la Geltrú – 1 (redacció)
* Notes sobre les publicacions vilanovines (Sixte Moral Reixach)
* El Col·leccionisme filatèlic temàtic (Lluis Eroles Benabarre)
* El fons de la nostra biblioteca – 19 (redacció)Contenido:
* Notas Breves (redacción)
* Para empezar (Josep Ferrer Serra)
* Resumen de actividades 2018-2019 (redacción)
* Los meses que vendrán (redacción)
* Notas sobre la Guerra Civil Española y las viñetas: “Altaveu del Front” (Enric Jerez)
* Mis manías (4). Las otras colecciones (Jordi Baiges)
* “El Cep i la Nansa”, 40 años. Una editorial de fondo (Enric de P. Mestres)
* Ramón Ferrer i Parera, editor de gozos de Vilanova (Antoni Sagarra i Mas)
* Filatelistas y exlibristes (Marià Casas Hierro)
* El duro sevillano (Josep A. Moreno Bedmar)
* Manuel Cusí Ferret, pintor de Vilanova del s.XIX (Francesc X. Puig Rovira)
* Sellos del Penedés (redacción)
* Viñetas de Vilanova i la Geltrú – 1 (redacción)
* Notas sobre las publicaciones de Vilanova (Sixte Moral Reixach)
* El coleccionismo filatélico temático (Lluis Eroles Benabarre)
* El fondo de nuestra biblioteca – 19 (redacción)


Contents:
* Brief notes (staff)
* To begin with (Josep Ferrer Serra)
* Briefing of activities 2018-2019 (staff)
* The months that will come (staff)
* Notes on the Spanish Civil War and cartoons: "Altaveu del Front" (Enric Jerez)
* My manias. The other collections (Jordi Baiges)
* “El Cep i la Nansa”, 40th anniversary. A Publisher with stock (Enric de P. Mestres)
* Ramón Ferrer i Parera, Publisher of joys from Vilanova (Antoni Sagarra i Mas)
* Philatelists and exlibris collectors (Marià Casas Hierro)
* The “duro sevillano” (Josep Anton Moreno-Bedmar)
* Manuel Cusí Ferrert, a XIX siècle painter from Vilanova (Francesc X. Puig Rovira)
* Penedés Stamps (staff)
* Cartoons of Vilanova i la Geltrú – 1 (staff)
* Notes about the publications appeared in Vilanova i la Geltrú (Sixte Moral Reixach)
* The philatelic thematic collectionism (Lluís Eroles)
* Our library – 19 (staff)

de juliol 17, 2019

Inauguració de la expo de Festa Major

El passat divendres dia 12 de juliol vam inaugurar la exposició "Els anys decisius de la recuperació de la nostra Festa Major 1947-1949". Aquí teniu un parell de fotografies de l'acte.
La podeu visitar fins el 6 d'agost en l'horari habitual de la societat.

El pasado viernes 12 de julio inauguramos la exposición "Los años decisivos de la recuperación de nuestra Fiesta Mayor 1947-1949". Aquí tenéis un par de fotos del acto.
La podéis visitar hasta el 6 de agosto en el horario habitual de la sociedad.

Last Friday, July 12, we inaugurated the exhibition "The decisive years of the recovery of our Fiesta Mayor 1947-1949". Here you have a couple of photos of the event.
You can visit it until august 6th, during society regular opening hours.