de juliol 03, 2019

Anys decisius per la recuperació de la nostra Festa Major (1947-1949)

El divendres dia 12 de juliol a les set de la tarda inaugurarem, en el nostre local social, una exposició documental i gràfica amb diferents materials, fotos i documents, en la que es podrà tenir una visió del anys decisius de la recuperació de la nostra Festa Major.
Després de la Festa Major de 1946, un grup d’amics es trobaren al Foment Vilanoví i en plena tertúlia de cafè sorgí la idea de que era necessari que Vilanova i la Geltrú tornés a disposar dels diferents balls i entremesos populars perduts en el període de la Guerra Civil. Aquella “taula dels savis” fou l’embrió de la recuperació cultural de la ciutat tant en l’apartat de cultura popular com en altres àmbits artístics. Pel que fa a la Festa Major es creà una comissió encarregada de fer possible, amb la col·laboració de subscripcions populars, la recuperació l’any 1947 de la Mulassa i el ball de Diables, l’any 1948 del Drac i els Gegants grossos i petits, i finalment l’any 1949 el ball de Nans.
Una vegada més tot aquets materials que avui us presentem passen de ser simplement peces del record a elements de col·lecció i un veritable fons de patrimoni de la ciutat que cal preservar i donar a conèixer.
La presentació de l'exposició anirà a càrrec del Sr. Xavier Orriols Cendra, bon coneixedor de la història d’aquells anys, aquells homes i aquells fets.
L'exposició es podrà visitar fins el dia 6 d’agost en horari habitual de la Societat; feiners i dissabtes de 6 a 8 de la tarda i diumenges d’11 a 13,30 hores.El viernes 12 de Julio a las siete de la tarde inauguraremos, en nuestro local social, una exposición documental y grafica con diferentes materiales, fotos y documentos, con los que se podrá tener una visión de esos años decisivos de la recuperación de nuestra Fiesta Mayor.
Después de la Fiesta Mayor de 1946, un grupo de amigos se encontraron en el “Foment Vilanoví” y en plena tertulia de café surgió la idea que era necesario que la ciudad recuperase los diferentes bailes y entremeses populares perdidos durante el periodo de la Guerra Civil. Esa “mesa de sabios” fue el embrión de la recuperación cultural de la ciudad tanto en el apartado de cultura popular como en otros ámbitos artísticos. En lo que a la Fiesta Mayor se refiere, se creó una comisión encargada de hacer posible, con la colaboración de suscripciones populares, la recuperación de la Mulassa y el Baile de Diablos en 1947, el Drac y los Gigantes grandes y pequeños en 1948, y el Baile de Enanos en 1949.
Una vez más todos estos materiales que hoy os presentamos pasan de ser simples piezas de recuerdo a elementos de colección y a verdaderos fondos patrimoniales de la ciudad, que hace falta dar a conocer y preservar.
La presentación de la exposición irá a cargo del Sr. Xavier Orriols Cendra, buen conocedor de la historia de esos años, esos hombres y esos hechos.
La exposición se podrá visitar hasta el día 6 de agosto, en el horario habitual de la Sociedad: laborables y sábados de 6 a 8 de la tarde, y domingos de 11 a 13.30 horas.


On Friday, July 12 at seven o'clock in the afternoon we will inaugurate, in our social offices, a documentary and graphic exhibition with different materials, photos and documents, with which we can have a vision of those decisive years of the recovery of our “Festa Major”.
After the “Festa Major” of 1946, a group of friends met at the "Foment Vilanoví" and in the middle of coffee gathering the idea arose that it was necessary for the city to recover the different popular dances lost during the Civil War period. This "table of wise people" was the embryo of the cultural recovery of the city both in the section of popular culture and in other artistic fields. As far as the festival is concerned, a commission was created to make possible, with the collaboration of popular subscriptions, the recovery of the “Mulassa” and the “Ball de Diables” in 1947, the “Drac” and the “Gegants” large and small in 1948, and the “Ball de nans” in 1949.
Once again all these materials that we present today go from being simple souvenir pieces to collectibles and real patrimonial funds of the city, which need to be known and preserved.
The presentation of the exhibition will be in charge of Mr. Xavier Orriols Cendra, good connoisseur of the history of those years, those men and those facts.
The exhibition can be visited until August 6th, at the regular schedule of the Society: workdays and Saturdays from 6 to 8 in the afternoon, and Sundays from 11 to 13.30 mornings.