de juliol 28, 2007

Fotografies de la Exposició de Goigs

Algunes imatges de la inauguració de l'exposició de goigs al local social de la Penya Filatèlica:

(1) El Sr. Antoni Sagarra davant de la seva col·lecció

(2) Parlaments de l'acte d'inauguració

(3) El públic assistent a l'acteAlgunas imágenes de la inauguración de la exposición de “gozos” en el local social de la Penya Filatèlcia: (1) El Sr. Antoni Sagarra delante de su colección; (2) Parlamentos inaugurales; (3) El publico asistente al acto

Some images of the “goigs” exhibit inauguration in the Penya Filatèlica main office: (1) Mr Antoni Sagarra with his collection; (2) The inaugural speeches; (3) the people that had come to the inaugural act