de desembre 05, 2019

Centenari del naixement de Xavier Garcia i Soler

Aquest any es compleix el centenari del naixement de l’escriptor i promotor cultural vilanoví Xavier Garcia i Soler. La trajectòria vital i cultural del personatge és coneguda, ja que ha estat detallada per estudiosos que han destacat la seva vocació de publicista, biògraf i historiador portada a terme a partir de 1972 amb la publicació de diversos llibres i la seva vinculació estreta a la Germandat Obrera d’Acció Catòlica (HOAC).
La Penya Filatèlica seguint la voluntat de fer-se ressò de les efemèrides de la ciutat organitza una mostra documental de la seva obra i de la seva repercussió en el món cultural a través de diferents publicacions que quedaran exposades a la nostra Societat. Aquesta mostra es podrà visitar fins a meitat del mes de gener de 2020 en l’horari habitual de la nostra Societat, de dilluns a dissabte de 18 a 20 hores i els diumenges d’11 a 13,30 hores.
A més, per deixar constància de la commemoració hem demanat a Correus un nou segell personalitzat dedicat al personatge que estarà disponible a tothom que n’estigui interessat.
Per l’acte d’inauguració, que farem el dissabte dia 14 de desembre a les 12 del migdia, comptarem amb les paraules d’en Xavier Garcia i Pujades que glossarà la figura del seu pare. A més a més entre altres el Senyor Joan Rigol i Roig, expresident del Parlament de Catalunya, ha volgut també acompanyar-nos en aquest acte en el que esperem la vostra presència.Este año se cumple el centenario del nacimiento del escritor y promotor cultural vilanovés Xavier Garcia i Soler. La trayectoria vital y cultural del personaje es conocida, ya que ha sido detallada por estudiosos que han destacado su vocación de publicista, biógrafo e historiador llevada a cabo a partir de 1972 con la publicación de varios libros y su estrecha vinculación con la “Germandat Obrera d’Acció Catòlica” (HOAC).
La Penya Filatèlica siguiendo la voluntad de hacerse eco de las efemérides de la ciudad organiza una muestra documental de su obra y de la repercusión en el mundo cultural a través de diferentes publicaciones que quedaran expuestas en nuestra Sociedad. Esta muestra se podrá visitar hasta la mitad del mes de enero de 2020 en el horario habitual de nuestra Sociedad, de lunes a sábado de 18 a 20 horas, i los domingos de 11 a 13.30 horas.
Además, para dejar constancia de la conmemoración hemos pedido a Correos un nuevo sello personalizado dedicado al personaje que estará disponible para todo aquel que esté interesado.
Para el acto de inauguración, que haremos el sábado día 14 de diciembre a las 12 del mediodía, contaremos con las palabras de Xavier Garcia i Pujades que glosará la figura de su padre. Además, entre otros, el señor Joan Rigol i Roig, expresidente del Parlament de Catalunya, ha querido también acompañarnos en este acto en el que esperamos vuestra presencia.


This year marks the centenary of the birth of the local writer and cultural promoter Xavier Garcia i Soler. The vital and cultural trajectory of the character is known, since it has been detailed by scholars who have highlighted their vocation as a publicist, biographer and historian carried out since 1972 with the publication of several books and their close relationship with the “Germandat Obrera d'Acció Catòlica ” (HOAC).
The Penya Filatèlica, following the will to echo the ephemeris of the city, organizes a documentary exhibition of its work and its impact on the cultural world through different publications that will be exhibited in our Society. This sample can be visited until the middle of the month of January 2020 at the usual time of our Society, from Monday to Saturday from 6 pm to 8 pm, and on Sundays from 11 am to 1.30 pm.
In addition, to record the commemoration we have asked Correos for a new personalized stamp dedicated to the character that will be available to anyone who is interested.
For the opening ceremony, which we will do on Saturday, December 14 at 12 noon, we will have the words of Xavier Garcia i Pujades about his father. In addition, among others, Mr. Joan Rigol i Roig, former president of the Parliament of Catalonia, also wanted to join us in this event in which we await your presence.