d’octubre 31, 2016

Dues noves efemèrides vilanovines

Aquest any 2016 es compleixen el 75 aniversari de la inauguració del Mercat Central de Vilanova i la Geltrú i acaba la commemoració del 75 aniversari de l’establiment de la escola pública a la ciutat. Totes dues efemèrides tenen com a element principal l’obra de l’arquitecte vilanoví Josep M. Miró i Guibernau, del que també aquest any es compleixen els 50 anys de la seva mort.
L’any 2014 ja vam incloure Miró i Guibernau en la nostra sèrie de segells personalitzats tot recordant la seva faceta d’arquitecte municipal i també les seves facetes de filatelista, així com el recolzament que va donar a la nostra societat, fins i tot, abans de constituir-se. Per aquest suport, en la I Exposició Filatèlica organitzada l’any 1952 fou nomenat President d’Honor de la Penya Filatèlica de Vilanova i la Geltrú.
Per celebrar els dos aniversaris i recordar el seu arquitecte, hem demanat a Correus dos nous segells personalitzats. Com no podia ser d’altra manera, ambdós duen imatges dels edificis de Miró i Guibernau: el mercat Central i el Grup Escolar, actualment Escola Pompeu Fabra.
A tots aquells interessats, aquests segells ja estan disponibles a la nostra societat.

Este año 2016 se cumplen el 75 aniversario de la inauguración del mercado Central de Vilanova i la Geltrú, y termina la conmemoración del 75 aniversario del establecimiento de la escuela pública en la ciudad. Las dos efemérides tienen como elemento principal la obra del arquitecto villanovés Josep M. Miró i Guibernau, del que también este año se cumplen los 50 años de su muerte.
El año 2014 ya incluimos a Miró i Guibernau en nuestra serie de sellos personalizados, recordando sus facetas de arquitecto municipal y filatelista, así como el apoyo que dio a nuestra sociedad antes de constituirse siquiera. Por este apoyo, en la 1a Exposición Filatélica organizada en 1952 fue nombrado Presidente de Honor de la Penya Filatèlica de Vilanova i la Geltrú.
Para celebrar los dos aniversarios mencionados y recordar a su arquitecto, hemos pedido a correos dos nuevos sellos personalizados. Como no podía ser de otra manera, los dos tienen imágenes de los edificios de Miró i Guibernau: el Mercado Central y el Grupo Escolar, actualmente la Escuela Pompeu Fabra.
Todos los que estén interesados ya tienen estos sellos disponibles en nuestra sociedad.

This year 2016, the 75th anniversary of the inauguration of the Central Market of Vilanova, and the ends the commemorations of the 75th anniversary of the establishment of public schools in the city are met. The two ephemeris have a common element: the work of local architect Josep M. Miró i Guibernau, which also this year marks the 50th anniversary of his death.
In 2014 we included Miró i Guibernau in our series of personalized stamps, recalling its facets of municipal architect and philatelist, and support he gave to our society before was even formed. For this support, in the 1st Philatelic Exhibition organized in 1952 he was appointed Honorary President of the Penya Filatèlica de Vilanova i la Geltrú.
To celebrate these two anniversaries and remind their architect, we have requested two new custom post stamps. And it could not be otherwise, the two have pictures of buildings by Miró i Guibernau: the Central Market and “Grup Escolar”, actually the Pompeu Fabra School.
All who are interested already have these stamps available in our society.