d’abril 07, 2016

Correus al Museu del Ferrocarril de Catalunya

El dimarts dia 19 d’abril s’iniciarà el servei de recollida de correspondència al Museu del Ferrocarril de Catalunya de Vilanova i la Geltrú. Amb aquest servei es potenciarà la utilització del mata-segells turístic permanent que, amb el motiu del Museu del Ferrocarril, disposa la oficina de Correus de Vilanova i la Geltrú.
A les onze del matí es col·locarà oficialment, per part del representant de l’oficina postal de Vilanova i la Geltrú, una bústia de Correus a les dependències del Museu, a on es podrà dipositar tota la correspondència que es vulgui i a la que li serà aplicat el dit mata-segells per cancel·lar el franqueig.
A partir d’aquesta data el Museu donarà la possibilitat al visitants d’utilitzar aquest servei per rebre a casa seva un document postal record de Vilanova i el Museu. En motiu d’aquest acte també s’editarà una targeta record en la que s’estamparà el dit mata-segell.


El martes día 19 se iniciara el servicio de recogida de correspondencia en el Museo del Ferrocarril de Catalunya en Vilanova i la Geltrú. Con este servicio se potenciara la utilización del matasellos turístico permanente que, con motivo del Museo del Ferrocarril, dispone la oficina de Correos de Vilanova i la Geltrú. A las once de la mañana se colocara oficialmente, por parte de un representante de la oficina postal de Vilanova i la Geltrú, un buzón de Correos en las dependencias del Museo, donde se podrá depositar toda la correspondencia que se quiera y a la que le será aplicado el dicho matasellos para cancelar el franqueo. A partir de esta fecha, el Museo dará la posibilidad a los visitantes de usar este servicio para recibir en casa un documento postal recuerdo de Vilanova y el Museo. En motivo de este acto también se editará una tarjeta recuerdo en la que se estampara el dicho matasellos.


On Tuesday 19th the Railway Museum of Catalunya in Vilanova starts a new mail collection service. With this service, the use of the tourist postmark (with a Railway Museum motive), hold at the Vilanova post office, should be strengthened. At 11 am, a representative of the post office Vilanova will place a mailbox on the Museum building, where all visitors will be able to deposit all correspondence. The tourist postmark will be applied to this mail. From this date, the Museum will give visitors the possibility to use this service to receive at home a postal document memory of Vilanova and Museum. On the occasion of this, a commemorative postcard will be edited and stamped with the mentioned postmark.