de novembre 16, 2015

III Exposició Tot Col·leccionisme

Ens trobem davant una nova edició de l’exposició “Tot Col·leccionisme”, la tercera, un homenatge al col·leccionisme i als col·leccionistes, socis de la nostra Entitat, amb la més ampla diversitat d’especialitats de col·leccions. Com en les dues edicions anteriors, hem procurat comptar amb la major diversitat possible d’especialitats de col·leccionisme intentant donar prioritat a les col·leccions que no havien estat representades anteriorment. Sabem que buscar noves especialitats és una tasca difícil i donant per fet que algunes aniran repetint-se, procurarem que mostrin les noves incorporacions que els col·leccionistes hi fan.
Volem aprofitar també aquest any que es commemora el 150 aniversari del naixement del pintor i dibuixant vilanoví Joan Llaverias i Labró, per destinar una part d’aquesta exposició a mostrar una selecció representativa d’objectes documentals i impresos relacionats com homenatge a l’artista en aquest any tant especial.
Per que quedi record d’aquest aniversari editarem un nou punt de llibre, el número 25 de la nostra col·lecció, amb dibuixos i en record de l’artista. I serà el segon punt de llibre que aquest any hem dedicat a Joan Llaverias. Així mateix hem demanat a Correus dos nous segells personalitzats en motiu d’aquest aniversari, un representarà l’artista i l’altre una de les seves pintures del seu període de Lloret de Mar i que actualment es guarda al Museu Balaguer de Vilanova. Aquí us els presentem.
Inaugurarem l’exposició el dissabte dia 28 de novembre a les set de la tarda en un acte en que el nostre consoci Francesc Puig Rovira ens parlarà del pintor Joan Llaverias, i en el que ens acompanyarà la senyora Teresa Llorens regidora de Cultura del nostre Ajuntament. L’exposició podrà visitar-se fins el 17 de desembre en l’horari habitual de la nostra Societat: feiners de 18 a 21 hores, dissabtes de 17 a 21 hores i diumenges d’11 a 14 hores.
Nos encontramos delante de una nueva edición de la exposición “Todo Coleccionismo”, la tercera, un homenaje al coleccionismo y a los coleccionistas, socios de nuestra entidad, con la más amplia diversidad de especialidades de colecciones. Como en las dos ediciones anteriores, hemos procurado contar con la mayor diversidad posible en las especiales coleccionistas intentando dar prioridad a las colecciones que no habíamos visto representadas anteriormente. Sabemos que buscar nuevas especialidades es una tarea difícil y dando por hecho que algunas irán repitiéndose, procuraremos mostrar las nuevas incorporaciones que se hagan en ellas.
Queremos aprovechar también este año que se conmemora el 150 aniversario del nacimiento del pintor y dibujante local Joan Llaverias i Labró, para destinar una parte de esta exposición a mostrar una selección representativa de objetos documentales e impresos relacionados como homenaje al artista en este año tan especial.
Para que quede un recuerdo de este aniversario editaremos un nuevo punto de libro, el número 25 de nuestra colección, con dibujos en recuerdo del artista. Este será el segundo punto de libro que este año hemos dedicado a Llaverias. Así mismo hemos pedido a correos dos nuevos sellos personalizados en motivo de este aniversario, uno representará al artista y el otro una de sus pinturas del periodo de Lloret de Mar, y que actualmente se guarda en el Museo Balaguer de Vilanova. Aquí os los presentamos.
Inauguraremos la exposición el sábado 28 de noviembre a las siete de la tarde en un acto en el que nuestro consocio Francesc Puig Rovira nos hablará sobre el pintor Joan Llaverias. En el acto también nos acompañará la señora Teresa Llorens, regidora de Cultura de nuestro ayuntamiento. La exposición podrá visitarse hasta el 17 de diciembre en el horario habitual de nuestra sociedad: laborables de 18 a 21h, sábados de 17 a 21h, y domingos de 11 a 14h.

We are faced with a new edition of the exhibition "All Collectibles", the third one, a tribute to the collecting and collectors, members of our organization, with the widest range of specialty collections. As in the two previous editions, we have sought to have the greatest possible diversity in collections types trying to prioritize collections that had not previously been represented. We know that finding new specialties is a difficult task and assuming that some will be repeated, we will try to show the new additions that are made on them.
This year also marks the 150th anniversary of the birth of the local painter and illustrator Joan Llaverias i Labró. Therefore we reserved some space to show a representative selection of objects related, documents and printed items as a tribute to the artist in this special year.
To be a souvenir of this anniversary, we will edit a new bookmark, about the number 25 in our collection, with drawings in memory of the artist. This is the second bookmark this year we have dedicated to Llaverias. We have also asked Correos two new custom post stamps for the occasion of this anniversary, one will represent the artist and the other one of his paintings of the period at Lloret de Mar, currently stored in the Balaguer Museum in Vilanova. Here they are.
We inaugurate the exhibition on Saturday November 28th at 7 pm in an event in which our fellow member Francesc Puig Rovira will give us their vision about Joan Llaverias as painter. To the event also will accompany us Mrs. Teresa Llorens, Councillor for Culture of our City Hall. The exhibition will run until December 17 at the usual office time of our society: Weekdays from 18 to 21h, Saturdays from 17 to 21h and Sundays from 11 to 14h.