de gener 12, 2011

PROPERA ASSEMBLEA ORDINARIA 2011


Recordeu que el proper dia 22 de gener a les 18h. es farà l'Assemblea Ordinària preceptiva segon els estatuts de la societat
Esperem la vostra assistencia.

Recordad que el próximo dia 22 a las 18h. se realizará la Asamblea Ordinaria preceptiva segun los estatutos de la societat.

Please remember that the following January 22nd at 18h. there will be the Ordinary Meeting as our society's charter indicates.