de novembre 26, 2010

Recull fotogràfic de les nostres dues ultimes activitats

Dia 13 de novembre de 2010
Inauguració de la mostra documental, amb materials de l’arxiu personal del Sr. Miquel Altadill i presentació del segell personalitzat commemorant el centenari de l’Orfeó Vilanoví.Inauguración de la muestra documental con materiales del archivo personal del Sr. Miquel Altadill y presentación del sello personalizado conmemorativo del centenario del Orfeó Vilanoví.

Opening of the documents exhibition from Mr. Miquel Altadill personal archive, and presentation of the personalized stamp due the commemoration of the 100 anniversary of “Orfeó Vilanoví”
.Dia 21 de novembre de 2010
7ena trobada d’intercanvi de Taps Corona.

7ª encuentro de intercambio de tapon corona
7th crown caps exchange meeting