de maig 24, 2010

Enric C. Ricart - Tema de col·leccionisme

Per commemorar el 50è aniversari de la mort del gran pintor i gravador vilanoví Enric Cristòfol Ricart Nin, la Penya Filatèlica de Vilanova i la Geltrú organitza l’exposició “Enric C. Ricart - Tema de col·leccionisme”.
Pensem que el món del col·leccionisme està estretament vinculat a la obra de Ricart i aquesta exposició vol ser un petit homenatge del món del col·leccionisme a l’artista. Per aquest motiu a l’exposició trobareu una representació de goigs, llibres, catàlegs, auques, punts de llibre, ex-libris, cartells, nadales i elements de filatèlia, tots ells mostra de la moltes vegades desconeguda obra d’en Ricart.Mereix destacar la seva aportació en una projectada sèrie de segells de correu aeri de la República que, malauradament, no va tenir temps de veure la llum. En la nostra exposició teniu l’oportunitat de veure una de les proves d’aquesta sèrie fetes per l’impremta Oliva de Vilanova amb el gravat original de Ricart.L’acte inaugural de l’exposició tindrà lloc el dia 12 de juny a les set de la tarda en el nostre local social del carrer Marquès del Duero, 15. El Sr. Ferran Sanz Lou, estudiós de la vida i obra de Ricart, ens presentarà l’exposició i ens parlarà sobre l’artista i el col·leccionisme.A més, per l’ocasió tenim previst editar un díptic explicatiu, un put de llibre (el nº 5 de la col·lecció de la Penya Filatèlica) i dos segells personalitzats reproduint: un el retrat d’en Ricart obra de Pau Roig Estradé, artista vilanoví, soci de la Penya i creador del logotip de la Societat; i l’altre reproduint un segell no emès de la esmentada sèrie de segells de correu aeri de la República.L’exposició estarà oberta al tot el públic en general en el nostre local social des de el 12 al 27 de juny de 2010 en els horaris habituals: Feiners de 18 a 21 hores, Dissabtes de 14 a 21 hores, Diumenges de 10 a 14 hores.
Gravat d'Enric C. Ricart

Para conmemorar el 50º aniversario de la muerte del gran pintor y grabador villanovés Enric Cristòfol Ricart Nin, la Penya Filatèlica de Vilanova i la Geltrú organiza la exposición “Enric C. Ricart – tema de coleccionismo”. Pensamos que el mundo del coleccionismo esta estrechamente vinculado a la obra de Ricart y esta exposición quiere ser un pequeño homenaje del mundo del coleccionismo al artista. Por este motivo en la exposición encontrareis una representación de gozos, libros, catálogos, aucas, puntos de lectura, ex-libris, carteles, felicitaciones navideñas y elementos de filatelia, todos ellos son muestra de la muchas veces desconocida obra de Ricart. Merece destacar su aportación a una proyectada serie de sellos de correo aéreo de la República que, desafortunadamente, no tuvo tiempo de ver la luz. En nuestra exposición tenéis la oportunidad de ver una de las pruebas de esta serie realizada en la Imprenta Oliva de Vilanova y con el gravado original de Ricart. El acto inaugural de la exposición tendrá lugar el día 12 de junio a las 7 de la tarde en nuestro local social de la calle Marques del Duero, 15. El Sr. Ferran Sanz Lou, estudioso de la vida y obra de Ricart, nos presentará la exposición y nos hablará del artista y del coleccionismo. Además, para la ocasión tenemos previsto editar un díptico explicativo, un punto de lectura (el nº 5 de la colección de la Penya Filatèlica) y dos sellos personalizados: uno el retrato de Ricart, obra de Pau Roig Estradé, artista villanovés, socio de la Penya y creador del logotipo de la misma; y el otro preproduce el sello no emitido de la mencionada serie de sellos de correo aéreo La exposición estará abierta a todo el público en nuestro local social desde el 12 al 27 de junio de 2010 en los horarios habituales: laborables de 18 a 21h, sábados de 14 a 21h, y domingos de 10 a 14h.


Gravat d'Enric C Ricart

To celebrate the 50th anniversary of the great painter and engraving artist Enric Cristòfol Ricart Nin, the Penya Filatelica of Vilanova i la Geltrú organizes the exhibition “Enric C. Ricart – issue of collectionism”. We think that the world of collectionism is close related with the artworks of Ricart, and this exhibition wants to be a little homage from the world of collectionism to the artist. For that reason in the exhibition you will find “goigs”, books, catalogs, storybooks, bookmarks, ex-libris, posters, Christmas and philatelic objects, all of them part of the unknown artwork or Ricart. Special remark deserves a series of aerial mail stamps, planned during the Republican period, that unfortunately had no time to go live. In our exhibition you have the chance to see the original print proofs of that series, made by Oliva of Vilanova printer with an original Ricart’s engraving. The opening will take place the 12 of June at 19h in our offices (15 Marques del Duero street). Mr. Ferran Sanz Lou, who studied Ricart’s live and artwork, will talk about the artist and the collectionism. Moreover, we have planned for the occasion the publishing of a booklet, a bookmark (num. 5 in the Penya series), and 2 personalized stamps: one with the portrait of Ricart, made by Pau Roig Estradé, local artist, member of our society and creator of the Penya’s official logo; and the other one, reproducing the aerial mail stamp created by Ricart. The Exhibition will remain open from the 12th to the 27th of June, 2010, in the usual schedule: working days from 18 to 21h, Saturdays from 14 to 21h and Sundays from 10 to 14h.

1 comentari:

Anònim ha dit...

Soy sobrina nieta de Enric C Ricart y me horna el conocer esta actividad.
Acabo d erecibir un correo del Sr. Ferran Sanz Lou con motivo de la presentación en el Foment de Vilanova de su libro dedicado a los Gravados del ilustre Ricart y esa razón me ha llevado por la red hasta aquí.
Un saludo.