de juliol 16, 2008

Mostra documental

Per acabar el curs abans de les vacances d’estiu, la nostra societat acollirà del 26 de juliol al 3 d’agost una mosta documental sobre l’Exposició Regional de Vilanova de 1882, de la que l’any passat es complí el 125è aniversari i fou el motiu principal de la nostra 36à Exposició Filatèlica.
La mostra estarà formada per fotografies, dibuixos, documents, cartes i curiositats històriques referides a la Exposició Regional. Els materials exposats són els que el nostre consoci Miquel Altadill ha utilitzat en el llibre que ha publicat recentment sobre la Exposició Regional.
La mostra s’inaugurarà el dissabte 26 de juliol a les 18h, en el nostre local del carrer Marques del Duero 15, i es podrà visitar tots els dies feiners de 18 a 21h, els dissabtes de 16 a 21h i els diumenges de 10 a 14h.
L’acte d’inauguració comptarà amb una xerrada de Miquel Altadill sobre el tema de la Exposició Regional i al final s’oferirà un refrigeri als assistents.


Para acabar el curso antes de las vacaciones de verano, nuestra sociedad acogerá del 26 de julio al 3 de agosto una muestra documental sobre la Exposición Regional de Vilanova de 1882, de la que el pasado año se cumplió el 125 aniversario i fue el motivo de nuestra 36 Exposición Filatélica. La muestra estará formada por fotografías, dibujos, documentos, cartas i curiosidades históricas referidas a la Exposición Regional. Los materiales expuestos son los que nuestro consocio Miquel Altadill ha usado en el libro sobre la Exposición Regional que ha editado recientemente. La muestra se inaugurará el próximo sábado 26 de julio a las 18h, en nuestro local de la calle Marquès del Duero 15, y se podrá visitar todos los días laborables de 18 a 21h, los sábados de 16 a 21h i los domingos de 10 a 14h. El acto inaugural contará con una charla de Miquel Altadill sobre el tema de la Exposición Regional i al final se ofrecerá un refrigerio a los asistentes.

As this term's closing event just before summer’s holidays, our Society will host a Document Exhibition about the 1882 Regional Exhibition of Vilanova from July 26th to August 3rd. It was the 125th anniversary of this exhibition last year, and it was the main theme of our 36th Philatelic Exhibition. This exhibition will be composed of photographs, drawings, documents, letters and historical oddities related to the Regional Exhibition. All these items have been used by Miquel Altadill, member of our society, in the book about the Regional Exhibition he recently published. The exhibition will be opened to the public on July 26th at 18h in our office in Marqués del Duero 15, and will remain open for all week days from 18 to 21h, Saturdays from 16 to 21h and Sundays from 10 to 14h. Miquel Altadill will give a speech during the opening act, and after it refreshments will be served.