de novembre 27, 2006

Mostra documental sobre Gumà i el Ferrocarril

La Penya Filatèlica de Vilanova i la Geltrú inaugurarà el proper dissabte dia 9 de desembre de 2006, en el seu local social del carrer Marques del Duero 15, una mostra documental sobre Francesc Gumà i Ferran i la Vilanova de l’arribada del tren.

Al llarg de l’any, les nostres activitats s’han dedicat a l’aniversari de l’arribada del ferrocarril però sempre amb el vessant col·leccionista, pròpia de la nostra societat. La primera fou una mostra filatèlica en col·laboració amb el Museu del Ferrocarril i la segona fou una mostra de postals de la col·lecció del Sr. Lluís Miquel Tuells. En aquesta ocasió, la exposició serà una mostra de documents, part de la col·lecció del Sr. Oriol Puig, soci de la nostra entitat. Amb aquesta exposició la Penya tancarà la sèrie d’activitats que ha volgut destinar a commemorar el 125è aniversari del ferrocarril a la nostra ciutat.

L’acte inaugural comptarà amb una xerrada del també consoci Sr. Miquel Altadill i tindrà lloc a les set de la tarda (19h.). La mostra es podrà visitar del 9 al 31 de desembre durant les hores habituals del nostre local (feiners de 19 a 21 hores, dissabtes de 16 a 21 hores i diumenges de 10 a 14 hores).


La “Penya Filatèlica de Vilanova i la Geltrú” inaugurará el próximo día 9 de diciembre de 2006, en su local social de la calle Marques del Duero 15, una muestra documental sobre Francesc Gumà i Ferran y la Vilanova de la llegada del tren. A lo largo del año, nuestras actividades se han dedicado al aniversario de la llegada del ferrocarril, siempre desde el punto de vista del coleccionismo, propio de nuestra sociedad. La primera fue una muestra filatélica en colaboración con el Museo del Ferrocarril, y la segunda fue una muestra de postales de la colección del Sr. Lluís Miquel Tuells. En esta ocasión, la exposición será una muestra de documentos, parte de la colección del Sr. Oriol Puig, socio de nuestra entidad. Con esta exposición, la “Penya” cierra la serie de actividades que ha querido destinar a conmemorar el 125 aniversario del ferrocarril en nuestra ciudad. El acto inaugural contara con una charla, del Sr. Miquel Altadill, también socio, y tendrá lugar a las siete de la tarde (19h.). La muestra se podrá visitar del 9 al 31 de diciembre durante las horas habituales de nuestro local (laborales de 19 a 21 h., sábados de 16 a 21 h. Y domingos de 10 a 14 h.).


“Penya Filatèlica de Vilanova i la Geltrú” will hold an exposition about Francesc Gumà i Ferran and the Vilanova of the time of the arrival of the train in its offices located at Marques del Duero street 15 The exposition will be opened to the public next Saturday 9th December 2006. Our activities throughout this years have focused of the anniversary of the arrival of the train, always from the viewpoint of collectionism. The first one was a phillatelic exhibition with the collaboration of the Train museum, and the second one was a postcard exhibition from Mr. Lluís Miquel Tuells collection. This time it will be a documental exhibit, a part of Mr. Oriol Puig’s collection, one of our society members. This will be the closing act of all year, dedicated to the conmemoration of the 125th anniversary of the arrival of the train to Vilanova. The opening act will begin with a talk from Mr. Miquel Altadill, also a member at 19 hours. The exhibition will be open to the public from 9th to 31st December during the usual hours (work days from 19 to 21 h., Saturdays from 16 to 21 h., Sundays from 10 to 14h.).