de setembre 24, 2006

Enric Jerez, col·laborador de la SPS

El nostre amic i consoci Enric Jerez ha col·laborat en el darrer número de la revista filatèlica "ARAÑA" que publica la Spanish Philatelic Society dels Estats Units.
Aquesta publicació dedicada exclusivament a temes referents a la filatèlia espanyola inclou, en el seu número de Tardor 2006, una secció dedicada a mostrar les peces més destacades de les col·leccions dels seus membres. És en aquesta secció on l'Enric ha participat mitjançant un escrit i la reproducció de tres cartes del període de la Guerra Civil. El text ens apropa a la historia d'aquell període, fruit també de l'estudi del nostre amic. Aquí podeu veure reproduïda una de les cartes esmentades.

Nuestro amigo y consocio Enric Jerez ha colaborado con el último número de la revista filatélica "ARAÑA" publicada por la Spanish Philatelic Society de los Estados Unidos. Esta publicación, dedicada exclusivamente a temas relacionados con la filatelia española, incluye en su número de otoño de 2006 una sección dedicada a mostrar las piezas más destacadas de las colecciones de sus miembros. Ha sido en esta sección en la que Enric ha participado mediante un escrito y la reproducción de tres cartas de la época de la guerra civil. El texto nos acerca a la historia de este período, también objeto de estudio de nuestro amigo. Aquí podéis ver la reproducción de una de las mencionadas cartas.

Our friend and co-member Enric Jerez has collaborated with the last issue of the philatelic magazine "ARAÑA", published by the Spanish Philatelic Society from the United States. This magazine, dedicated solely to matters related to Spanish philately, has published in its Fall 2006 issue a section that shows the most prominent collections from its members. Enric has collaborated in this very section with a text and the reproduction of three covers from the Spanish Civil War period. The text brings us closer to that time, one of our friend's objectives of study. You can see her the reproduction of one of the aforesaid covers.