de maig 25, 2006

Butlletí 33


Aquesta és la portada del butlletí 33, el darrer número que acaba de sortir. La portada fa referència a la exposició que la Penya, juntament amb el Museu del Ferrocarril, organitza pel 125è aniversari de l'arribada del tren a Vilanova i de la que ja us hem parlat en altres notícies.

Els principals continguts d'aquest número són:
"L'any 2006, protagonista el tren" (redacció)
"Obres de reforma" (redacció)
"Altres activitats" (redacció)
"Un as de Kese (Tarraco) hallado en Linares (Jaén)" de Josep A. Moreno
"Els nostres presidents V: Josep M. González Font" de Josep Ferrer
"Crònica del Carnaval 2006" de Manel Vilaseca
"Vinyetes antituberculoses" de Josep Maria Jorba
També hi ha diverses notícies curtes sobre l'assemblea general, en canvi de junta, les noves plaques, els mata-segells especials i el 3r Memorial de Joan Serra.


Esta es la portada del boletín 33, el ultimo número que acaba de salir. La portada hace referencia a la exposición que la Penya, junto con el Museo del Ferrocarril, organiza por el 125 aniversario de la llegada del tren a Vilanova, y de la que ya hemos hablado en otras noticias. Los principales contenidos son:
"Año 2006, protagonista el tren" (redacción)
"Obras de reforma" (redacción)
"Otras actividades" (redacción)
"Un as de Kese (Tarraco) hallado en Linares (Jaén)" de Josep A. Moreno
"Nuestros presidentes: Josep M. González Font" de Josep Ferrer
"Crónica del Carnaval 2006" de Manel Vilaseca
"Viñetas antituberculosas" de Josep Maria Jorba

También hay diversas noticias cortas sobre la asamblea general, el cambio de junta, las nuevas placas, los matasellos especiales y el 3r Memorial de Joan Serra.


That's the front cover of our review (num.32). It makes reference to the philatelic exhibition in commemoration of the 125th anniversary of the arrival of the train to Vilanova, organized jointly with Vilanova's "Museu del Ferrocarril". The contents in this issue are:
"Year 2006, the train as a protagonist" (staff)
"Remodeling tasks" (staff)
"Other activities" (staff)
"An "as de Kese" (Tarraco coin) found in Linares (Jaén)" de Josep A. Moreno
"Our presidents: Josep M. González Font" de Josep Ferrer
"Carnaval 2006 report" de Manel Vilaseca
"Viñetas antituberculosas" de Josep Maria Jorba
It also includes some flash news about the ordinary meeting, the new board, the new commemorative bottlecaps, the special stamp-marks and the 3rd Joan Serra Memorial.