de setembre 24, 2005

Butlletí 31


Aquesta és la portada del butlletí 31, el darrer número que acaba de sortir. Es una fotografia del Cho-oyu (Himàlaia, 8201 m.), que ens ha deixat el Diari de Vilanova per poder il·lustrar el butlletí.
La Penya Filatèlica acostuma a triar temes i motius locals per tal d'il·lustrar les seves exposicions filatèliques. Aquest any hem triat la "1a Expedició de muntanyencs vilanovins a l'Himàlaia", la qual és realitzada per membres de la Societat Excursionista Talaia per celebrar el seu 50è Aniversari.

Esta es la portada del boletín 31, el último número que acaba de salir. Es una fotografía del Cho-oyu (Himalaya, 8201 m.) que nos ha dejado el Diari de Vilanova para poder ilustrar el boletín. La Penya acostumbra a escoger temas y motivos locales para ilustrar sus exposiciones filatélicas. Este año hemos escogido la "1º Expedición de montañeros vilanoveses al Himalaya", la cual es realizada por miembros de la Sociedad Excursionista Talaia para celebrar su 50 Aniversario.

That's the front cover of our review (num.31), the last one. It shows a photo of Cho-oyu (Himalaya, 8201m.) that the "Diari de Vilanova" gave us to ilustrate it. We (Penya Filatèlica) always choose local motives and celebrations to ilustrate our filatelical exhibitions. This year we choose the "First Expedition of Vilanova alpinists to Hilamaya", realized by members of the "Societat Excursionista Talaia" to celebrate its own 50 aniversary as association.